103. rocznica urodzin Św. Jana Pawła II

Św. Janie Pawle II Akcja Katolicka, o której powrót na duszpasterską mapę Polski upomniałeś się 30 lat temu jest, pamięta i czuwa. 18 maja przypada kolejna rocznica urodzin Świętego patrona Akcji Katolickiej w Polsce, staje się ona okazją do wielkiej wdzięczności Bogu za dar Jego osoby dla naszej Ojczyzny, za wzór zawierzenia Matce Bożej i niezwykłą realizację dewizy „Totus Tuus”.

W postawie i nauczaniu naszego Świętego Papieża Polaka odnajdujemy człowieka wielkiego formatu, niezwykłego męża stanu. To dla nas przykład umiłowania prawdy, poszanowania życia, wolności i godności drugiego człowieka. Pozostają nam listy, encykliki, adhortacje, homilie i niezliczona ilość zdjęć. Dokumentują one bardzo bogato cały pontyfikat a jednocześnie pozostają świadectwem spotkań, pielgrzymek i nabożeństw. Z tego wielkiego bogactwa wyłania się postać Papieża otoczonego od młodych lat wyjątkową Bożą opieką. Postać Świętego, który dziś nadal nas inspiruje, podtrzymuje i wskazuje drogę.

Niech kolejna rocznica urodzin Św. Jana Pawła II Patrona Akcji Katolickiej w Polsce będzie dla nas okazją do dziękczynienia Bogu za dar Jego osoby. W podejmowanej refleksji a szczególnie w odprawianych Mszach św. i naszych modlitwach polecajmy poprzez Jego wstawiennictwo naszą Ojczyznę, biskupów i kapłanów, całe rodziny i nas samych zrzeszonych w Akcji Katolickiej.

Niech ten czas stanie się dla nas wszystkich również okazją do odnowienia naszego Aktu zawierzenia Św. Janowi Pawłowi II.

Urszula Furtak,
prezes Akcji Katolickiej w Polsce

Modlitwa oraz akt oddania JP II (plik w formacie PDF)