105. rocznica odzyskania niepodległości Polski

Pamiętając przesłanie Św. Jana Pawła II, że wolność jest darem, ale także zadaniem, będziemy świętować otrzymany dar niepodległości Polski. Dla nas Polaków 11 listopada to wyjątkowy dzień. W każdym miejscu Polski pierwsze miejsce zajmuje modlitwa i barwy biało czerwone. Jak zawsze w Warszawie odbędą się główne uroczystości, ale powszechny wymiar uzyskają one w wielu miejscach naszego kraju. W Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie podczas uroczystej Mszy Święta w 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, będziemy dziękować za wolną Polskę ale nade wszystko modlić się i zawierzać Bogu dalsze jej losy i całego Narodu. Msza św. o godz. 10.00 będzie transmitowana przez TVP 1 oraz TV Trwam.

Obok wielu dostojników Kościoła, rządu i parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej w uroczystej Eucharystii udział wezmą także członkowie Zarządu Krajowego oraz przedstawiciele Diecezjalnych instytutów Akcji Katolickiej. Podczas Eucharystii po raz kolejny zapłonie Świeca Niepodległości ofiarowana Warszawie przez Piusa IX w 1867 r. z życzeniem, by zapalono ją, gdy Polska będzie wolna.

Tego dnia zjednoczy Polaków dziękczynna modlitwa za odzyskaną wolność ale też zawierzanie jej losów Bogu na kolejny czas. Podobnie jak w latach poprzednich tak i teraz, Diecezjalne Instytuty ale też Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej w wielu miejscach Polski podejmują inicjatywy patriotyczne, których serdecznie gratuluję. W wielu miejscach wpisały się one już na trwałe w kalendarz akcyjnych wydarzeń. Za wieloletnią i odpowiedzialną ich realizację serdecznie dziękuję. Przywołuję dziś liczne konkursy patriotyczne, przeglądy pieśni i poezji patriotycznej, marsze, wystawy, zapalanie zniczy na grobach bohaterów, apele i wieczornice. Przed nami też, już w niedzielę 12. listopada VIII Ogólnopolski Koncert Pieśni Patriotycznej na Zamku Królewskim w Warszawie, organizowanych przez Zarząd Krajowy Akcji Katolickiej. Za całe bogactwo spotkań i świadectwo umiłowania naszej Ojczyzny, za poniesiony trud w podejmowanych wydarzeniach patriotycznych raz jeszcze serdecznie dziękuję.
Pięknego świętowania, z dumą niech powiewa nam Biało – Czerwona!

Urszula Furtak
prezes Akcji Katolickiej w Polsce