14 rocznica sakry biskupiej

W ostatni dzień stycznia przypada rocznica święceń biskupich JE Biskupa Marka Mendyka, Biskupa Świdnickiego, Krajowego Asystenta Akcji Katolickiej w Polsce.
Składając wdzięczność za towarzyszenie nam w pracy apostolskiej wraz z życzeniami wielu łask Bożych zachęcam wszystkich członków Akcji Katolickiej, sympatyków i przyjaciół do wspólnej pamięci w modlitwie.

U. Furtak
prezes Akcji Katolickiej w Polsce