160. rocznica Powstania Styczniowego

22 stycznia 2023 roku mija 160. rocznica wybuchu ostatniego polskiego powstania w XIX wieku. Powstania krwawego i bardzo tragicznego w skutkach. Objęło ono swoim zasięgiem zabór rosyjski tj. tzw. Królestwo Polskie (zw. również Kongresowym) oraz wschodnie i północne tereny Rzeczypospolitej, a więc dzisiejszą Litwę, Białoruś i prawobrzeżną Ukrainę. Zabory pruski i austriacki, po wykrwawieniu się w powstaniach 1846 i 1848, oficjalnie pozostawały lojalnymi wobec swoich zaborców, ale dostarczały ochotników do oddziałów partyzanckich, udzielały schronienia powstańcom, przemycały broń i zaopatrzenie dla walczących rodaków.

W powstaniu wzięło udział około 200 tys. osób. Stoczono ponad 1200 bitew z różnym wynikiem. Jednak ostatecznie bilans tego zrywu narodowego był straszny. To powstanie powtórnie zbliżyło Rosję z Prusami, scementowało ich przyjaźń i współpracę, a to gwarantowało Polsce długą niewolę. Pamiętajmy też, że w Powstaniu Styczniowym dużą rolę odegrał Kościół katolicki, duchowieństwo stojące w obronie uciśnionych. Jedną z ofiar Powstania Styczniowego był arcybiskup warszawski św. Zygmunt Szczęsny Feliński, który przeciwstawiając się warunkom stawianym przez cara, został skazany na zsyłkę w głąb Rosji na 20 lat.

Uczcijmy Bohaterów Powstania modlitwą, pamięcią i chwilą zadumy a tam gdzie będzie to możliwe zapalmy znicze – oni walczyli o wolną Polskę.

Opr. Elżbieta Olejnik