340 rocznica Wiktorii Wiedeńskiej

Kahlenberg – wzgórze, które jest miejscem chwały naszego Boga i dumy Polaków. Tu, przed 340 laty, przybył Król Polski Jan III Sobieski z dwudziestotysięczna armią na odsiecz Wiednia. Cesarz Leopold schronił się w Linzu, a wielki Kara Mustafa, po kilku miesiącach oblężenia Wiednia, był pewny zwycięstwa.

I właśnie 12 września wojska sprzymierzone  po dowództwem Króla Jana III Sobieskiego przełamały linię okopów, a polska husaria odsłoniła pole namiotów Wielkiego Wezyra. Zdobyczną chorągiew turecką przesłał Król Sobieski Papieżowi Innocentemu XI z listem zaczynającym się od słów: „Vinimus, vidimus, Deus Vicit. Przyszliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył.”

Przywołując tę niezwykłą rocznicę obrony chrześcijańskiej Europy przed zalewem islamu, z inicjatywy Akcji Katolickiej w sobotę 9 września br.  delegacja parafian parafii św. Anny w Wilanowie z księdzem proboszczem prałatem  dr Waldemarem Macko na czele, oddała hołd  i okazała wdzięczność  Królowi Janowi III Sobieskiemu, składając wieniec z biało-czerwonych róż na grobie Króla, na Wawelu, w Krakowie. Serdecznie dziękujemy członkom Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej za okazane wsparcie i pomoc.

12 wrześnie 2023 roku, o godz. 18.00,  w parafii Św. Anny w Wilanowie będzie sprawowana uroczysta Msza św. pod przewodnictwem JE. kard. Kazimierza Nycza metropolity warszawskiego.

Elżbieta Olejnik