Adwentowe oczekiwanie i akcyjna aktywność

Cały Kościół rozpoczyna czas radosnego oczekiwania na przyjście Chrystusa. W wyjątkowy sposób włączają się w jego przeżycie członkowie Akcji Katolickiej. W tym szczególnym czasie towarzyszyć nam będą organizowane przez diecezjalne instytuty adwentowe dni skupienia i rekolekcje.  Wielu z nas regularnie uczestniczyć będzie w Mszach św. roratnich. Podejmiemy refleksję o Bożym Narodzeniu w Betlejem, zastanowimy się głębiej na ile Jego obecność jest w naszym życiu osobistym ale też spróbujemy spojrzeć na to, jak i czy rzeczywiście oczekujemy na powtórne przyjście Chrystusa.

Podczas adwentu jako Akcja Katolicka podejmujemy również wiele akcji charytatywnych. Organizujemy pomoc, którą przekażemy na rzecz ubogich i potrzebujących, chorych i samotnych. Rozprowadzamy wieńce adwentowe i Ewangeliarze na kolejny rok, poprzez które chcemy innym zaproponować Boga i Jego słowo, by przyjęli je do swojego życia.

Przed nami wyjątkowy czas Adwentu, refleksji, modlitwy i pracy dla innych. Niech stanie się czasem wyjątkowej radości przygotowania naszych domówi i serc do Świąt Narodzenia Pańskiego.

Urszula Furtak,
Prezes Akcji katolickiej w Polsce