Bożonarodzeniowe światło niech oświeca nadchodzący Nowy 2024 Rok Pański

W wigilijną noc zajaśniało Światło. „Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką” (Iz 9, 1). Po raz kolejny w naszym życiu przeżywane Boże Narodzenie zajaśniało blaskiem, przynosząc radość i orędzie nadziei. Zajaśniało Światło, które dało nowy początek uciemiężonemu i cierpiącemu narodowi. I dla nas każdego roku liturgia z uroczystości Narodzenia Pańskiego nabiera nowego znaczenia. Tak mówił podczas pasterki w 2001 r. Św. Jan Paweł II „Czy ta pewność wiary nie kłóci się jednak z historyczną rzeczywistością, w której żyjemy? Kiedy słuchamy zatrważających relacji z codziennych wydarzeń, te świetlane, pełne nadziei słowa wydają się snem. Właśnie w tym przejawia się wyzwanie wiary: sprawia ona, że wieść o narodzinach Syna Bożego pociesza, a zarazem stawia wymagania. Wiara pozwala nam odczuć, że Bóg otacza nas swoją czułą miłością, jednocześnie zobowiązuje nas do czynnej miłości Boga i braci”.

W tegoroczny czas Bożego Narodzenia nasze polskie serca przepełniła troska i niepokój. Występujące napięcia społeczne i bolesne wydarzenia martwią wielu ludzi. Wszyscy szukamy właściwej odpowiedzi na to co dzieje się w naszej Ojczyźnie. Niech towarzyszy nam modlitwa, by ochronić Polskę wierną i katolicką. By nie zaprzepaścić trudu i ofiary poprzednich pokoleń i wziąć na swoje sumienia utraty wolności.

Niech w rozpoczynającym się niebawem Nowym Roku Pańskim 2024 towarzyszy nam Boże Światło a Jego miłość, pomimo wszystko nadal nieśmy do świata. Skupiająca na Akcja Katolicka daje wszechstronne możliwości. Z troską i odpowiedzialnością przemieniajmy życie publiczne i społeczne, wprowadzajmy nowego ducha w nasze akcyjne wspólnoty i parafie. Włączajmy do współpracy dzieci i młodzież na miarę ich możliwości. Nasze domy rodzinne nich będą przestrzenią prawdy dla naszych dzieci. Bądźmy aktywni w przestrzeni medialnej i wirtualnej. Wszędzie, w każdej przestrzeni niestrudzenie potrzeba naszego świadectwa wiary.

Mijający rok to także właściwy czas na podziękowania, które pragnę skierować do wszystkich Biskupów i naszych Księży Asystentów każdego szczebla za prowadzoną formację i towarzyszenie nam świeckim, do Zarządu Krajowego i Dyrektor Biura, do wszystkich Zarządów Diecezjalnych i Parafialnych, do każdego z Was drodzy członkowie Akcji Katolickiej. Każdemu serdecznie dziękuję za świadectwo wiary, okazywaną życzliwość i wszystkie podejmowane inicjatywy. Niech Pan obficie błogosławi!

Rozpoczynając Nowy Rok Pański 2024 wpatrujmy się w Maryję Świętą Bożą Rodzicielkę, która prowadzi nas do Jezusa, by z Jej siłą wiary uczestniczyć we wspólnocie Kościoła, podejmując nowe apostolskie wyzwania.

Króluj nam Chryste!

Błogosławionego Nowego Roku!
Urszula Furtak, prezes Akcji Katolickiej w Polsce