Cywilizacja życia. XXIII Dzień Papieski

W najbliższą niedzielę, 15 października obchodzony będzie w Polsce XXIII Dzień Papieski pod hasłem: „Jan Paweł II. Cywilizacja życia”. Słowa te nawiązują do encykliki św. Jana Pawła II – Evangelium vitae (Ewangelia życia) o wartości i nienaruszalności ludzkiego życia. Św. Jan Paweł II przestrzegał, że losy naszej cywilizacji zależeć będą od wyniku trwającej konfrontacji między kulturą życia a kulturą śmierci. Przy czym ta druga „kultura” zasługuje na ujęcie w cudzysłów, gdyż jest dokładnym przeciwieństwem tego co to słowo oznacza. Św. Jan Paweł II wskazał konkretne środowiska, w których cywilizacja życia znajduje swój najbardziej żyzny grunt. Są nimi: rodzina, dzieci i młodzi.

Św. Jan Paweł II podkreślał, że w młodych objawia się szczególnie silna „wola życia”, w ich marzeniach i nadziejach. Dlatego też do nich kierował szczególną prośbę, by stawali się „prorokami życia”. W Orędziu na XI Światowy Dzień Młodzieży, w Rzymie, 31.03.1996 mówił: „Bądźcie prorokami słowem i czynem, buntując się przeciw cywilizacji egoizmu, która często traktuje człowieka jako narzędzie zamiast jako cel, depcząc jego godność i uczucia w imię korzyści materialnej”.

W wielu Parafialnych Oddziałach Akcji Katolickiej, ale też diecezjalnych instytutach podejmiemy realizację tego wyjątkowego Dnia poświęconego naszemu Św. Patronowi. Jego organizacji będą towarzyszyć podobnie jak w latach poprzednich cztery wymiary: modlitewny, naukowy, artystyczny i charytatywny. XXIII Dzień Papieski ubogacą okolicznościowe dekoracje świątyń i oprawa liturgiczna Mszy Świętych. W wielu miejscach zostaną poprowadzone litanie, Apele Jasnogórskie i rozważania różańcowe z nauczaniem naszego Świętego Patrona, Papieża Polaka z Jego obecnością w Świętych relikwiach. W hołdzie wdzięczności wywieśmy flagi papieskie a pod pomnikami św. Jana Pawła II niech połączy nas wspólna modlitwa i złożenie kwiatów. Podobnie jak w latach poprzednich członkowie Akcji Katolickiej zaangażują się „w budowę żywego pomnika Św. Jana Pawła II” poprzez zbiórkę środków na rzecz zdolnej młodzieży. W Dzień Papieski wiele parafii w całej Polsce, odwiedzą stypendyści Dzieła Fundacji Nowego tysiąclecia, by dać osobiste świadectwo wiary i a zarazem wyrazić osobistą wdzięczność wszystkim Darczyńcom za okazywane wsparcie, przyjmijmy ich z radością.

Wszystkim serdecznie gratulując pomysłów i inicjatyw tego Dnia, życzę wielu radości z pomnażania dobra i przekazywania nauczania Św. Jana Pawła II w swoich wspólnotach parafialnych i lokalnej społeczności.

Św. Janie Pawle II módl się za nami.
Urszula Furtak,
prezes Akcji Katolickiej w Polsce