Dar Eucharystii. Kapłaństwo – powołanie i łaska.

Przeżywając Wielkoczwartkowy dzień, pamiątkę ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa, najwspanialszych darów Pana Jezusa dla każdego z nas, z wdzięcznością otaczamy wszystkich Biskupów i Kapłanów, a w sposób szczególny bliskich nam Księży Asystentów Diecezjalnych i Parafialnych Akcji Katolickiej w całej Polsce.

Nasz Święty Patron Jan Paweł II, którego autorytet z tak wielką siłą próbuje się obecnie podważyć i zdeprecjonować, w liście skierowanym do kapłanów na Wielki Czwartek 1986 tak dodawał sił współbraciom w kapłaństwie: „Drodzy Bracia Kapłani! Nie lękajmy się tego najbardziej osobistego zaangażowania się – naznaczonego ascezą i płynącego z miłości – jakiego Bóg od nas żąda dla dobrego sprawowania kapłaństwa”…. „Posłuchajmy słów Chrystusa, który powtarza nam to, co ongiś rzekł do Apostołów: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich… Już was nie nazywam sługami… ale nazwałem was przyjaciółmi”. W obliczu Tego, który objawia całą pełnię Miłości, odnawiamy – kapłani i biskupi – nasze zobowiązania kapłańskie. Modlimy się za siebie wzajemnie: każdy za każdego, wszyscy za wszystkich”.

Czcigodni Kapłani! Z serca życzymy, by nasz Święty Patron Jan Paweł II, wstawiał się za Wami, wypraszał siły, zdrowie, potrzebną odwagę i gorliwość w świętej służbie. Zawsze i niezmiennie znajdujcie źródło swej tożsamości w Chrystusie – Kapłanie.

Bogu wyrażamy wdzięczność za każdego z Was posłanego na nasze drogi. Za każdy otrzymany z Waszych dłoni święty sakrament, za łaskę towarzyszenia nam na drodze formacji naszej wiary, przemiany serc i aktywności apostolskiej.

Drodzy bracia i siostry w wierze, członkowie Akcji Katolickiej w Polsce, niech Wielkoczwartkowe uroczystości staną się czasem szczególnej wspólnej modlitwy o nowe i święte powołania kapłańskie. By młodzi ludzie nie lękali się przyjąć daru powołania, by wspierani Bożą łaską i naszą modlitwą z odwagą dążyli do świętej służby w Chrystusowym Kościele. „Tak bardzo ich potrzebują nasze czasy, a nie są one mniej zdolne do wzbudzenia takich powołań” – pisał w przywołanym wyżej liście Św. Jan Paweł II.

Zapewniając o pamięci w modlitwie, w imieniu Zarządu Akcji Katolickiej w Polsce

Urszula Furtak, prezes