Kapituła Medalu „Za dzieło apostolstwa”

W dniu 14 kwietnia 2023 roku obradowała Kapituła Medalu „Za dzieło apostolstwa”. Zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Radę Krajową Akcji Katolickiej w Polsce, kandydat powinien posiadać szczególne zasługi dla Akcji Katolickiej lub w sposób wyjątkowy wspierać jej pracę w wymiarze krajowym oraz odznaczać się świadectwem życia lub działalności zgodnej z nauką Kościoła.

Kapituła swoją decyzją do tego zaszczytnego grona włączyła kolejne trzy osoby: Panią Teresę Jeszka, delegata do Rady KIAK DIAK Toruń oraz dwóch prezesów diecezjalnych Akcji Katolickiej Pana Ryszarda Furtaka, prezesa DIAK Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej oraz Pana Janusza Leśniaka, prezes DIAK Diecezji Siedleckiej. Gratulujemy!

Uroczyste wręczenie odznaczeń nastąpi w Katedrze Częstochowskiej podczas rozpoczęcia Ogólnopolskiej Pielgrzymki Akcji Katolickiej na Jasna Górę w dniu 17 czerwca 2023r.

W imieniu Kapituły Medalu
U. Furtak, przewodnicząca