Komunikat Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej

Warszawa, 11.02.2023r.

Rada Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej obradowała na zwyczajnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym, w dniu 11 lutego 2023 r., w Domu Formacyjnym, Dobre Miejsce w Warszawie. Gromadzący się przedstawiciele Akcji Katolickiej wszystkich diecezji, swoje spotkanie rozpoczęli Mszą Św. podczas, której wybrzmiała modlitwa o pokój w Ukrainie a także za wszystkich dotkniętych ostatnimi trzęsieniami ziemi w Turcji i Syrii. Eucharystii przewodniczył Biskup Marek Mendyk, Biskup Świdnicki, Krajowy Asystent Akcji Katolickiej.

W pierwszej części zgromadzenia Rady, zaproszenie do odwiedzenia Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie skierowała Pani Justyna Chrapka. Podejmując promocję tego wyjątkowego miejsca opartego na nowoczesnej formie przekazu, zachęcała by przesłanie naszych Patronów trafiło do jak najszerszych kręgów, szczególnie środowisk katolickich.

Nauczanie Jana Pawła II i przekazywanie tego nauczania kolejnym pokoleniom jest naszym – członków Akcji Katolickiej – zadaniem i zobowiązaniem. Dlatego z dużą mocą wybrzmiał sprzeciw członków Rady KIAK wobec odbywających się dyskusji na temat Jan Paweł II a pedofilia, które są atakiem na Papieża Polaka i Jego świętość.

Dalszą część spotkania Rady wypełniły prace, zgodne z wymogami Statutu. Przedstawiono sprawozdania za rok 2022 oraz plan finansowy na 2023 rok, które zastały przyjęte a Rada udzieliła absolutorium Zarządowi KIAK. Rada KIAK uzupełniła skład Zarządu KIAK VII kadencji 2020-2024, wybierając Panią Teresę Misiewicz z Diecezji Bydgoskiej.

Rada KIAK zapoznała się ze stanem zatwierdzania i notyfikacją Statutów DIAK, apelując o jak najszybsze zakończenie prac nad podstawowym dokumentem prawnym w diecezjach. Ponadto wobec coraz mocniejszych ataków na polskie rodziny i edukację szkolną Rada Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej zwróciła się z apelem do katolickich rodziców i wychowawców.

Wśród kolejnych tematów z agendy spotkania znalazły się informacje bieżące na temat wydarzeń zaplanowanych w ogólnopolskim kalendarium, w tym m.in. rekolekcje dla Księży Asystentów 13-15 lutego w Szklarskiej Porębie oraz dla Rady KIAK w Warszawie 10-12 marca, ale też przypadające 14 kwietnia Święto Chrztu Polski oraz centralna uroczystość Św. Wojciecha w Gnieźnie przypadająca 23 kwietnia. Zachętą do udziału w uroczystości Matki Bożej Królowej Polski oraz w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Akcji Katolickiej na Jasną Górę, która odbędzie się w dniach 16-17 czerwca a także przybliżeniem najbliższych inicjatyw i spotkań w poszczególnych diecezjach zakończono roboczą część zebrania.

Obradom Rady Krajowej towarzyszyły rozmowy niedokończone Akcji Katolickiej, które umacniają wzajemne relacje i wspomagają prowadzenie struktur diecezjalnych i parafialnych.

W imieniu Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej

Przewodniczący Rady KIAK,
Robert Denis, Diecezja Warszawsko – Praska
Warszawa, 11.02.2023r.