Komunikat Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej

W czasie obchodów 45 rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową oraz wspomnienia liturgicznego św. Jana Pawła II, patrona Akcji Katolickiej w Polsce w dniach 20-21 października br. obradowała Rada Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej.

Spotykający się w Domu Formacyjnym na Warszawskich Bielanach przedstawiciele Akcji Katolickiej
z całej Polski, w uroczystej Mszy Św. pod przewodnictwem Krajowego Asystenta Kościelnego, Biskupa Marka Mendyka, dziękowali Bogu za dar osoby Św. Jana Pawła II i Jego przykład umiłowania spraw Ojczyzny.

Pierwszą część spotkania poprzedziła konferencja, ks. prof. Marka Starowieyskiego, który przybliżył zgromadzonym postać przedwojennego prezesa Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej, męczennika
z Dachau – „Bł. St. Starowieyski czyli o świętości człowieka świeckiego”. Konferencja wpisała się
w rozpoczęte przygotowania Akcji Katolickiej w Polsce, do uroczystości wprowadzenia relikwii i obrazu Bł. St. Starowieyskiego do Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

Podczas spotkania Rady procedowano, zgodnie z wymogami Statutu sprawy planów Akcji Katolickiej na rok 2024, przyjęto kalendarium i kierunki działalności oraz formę sprawozdań za mijający rok pracy. Zgromadzeni członkowie Rady Krajowej Akcji Katolickiej podjęli temat włączenia się w obchody świętowania Niepodległości Polski, w tym organizowany już po raz VIII Ogólnopolski Koncert Pieśni Patriotycznej na Zamku Królewskim w Warszawie, który to jest zwieńczeniem patriotycznej działalności podejmowanej w wielu diecezjach.

W ramach współpracy z Instytutem Strat Wojennych im. Jana Karskiego w Warszawie do Diecezjalnych Instytutów, przekazano polskojęzyczną wersję skróconego raportu o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej.

Zebrani zapoznali się także z licznymi sprawami Stowarzyszenia oraz inicjatywami realizowanymi przez diecezjalne instytuty a całemu spotkaniu Rady Krajowej towarzyszyły rozmowy niedokończone świeckich o Polsce i misji apostolskiej poprzez dzieło Akcji Katolickiej.

 

W imieniu Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej
Jacek Szram,
Przewodniczący zebrania Rady KIAK
Delegat Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej

Warszawa, 21.10.2023 r.