Kościół zbudowany na Skale. 10. rocznica wyboru papieża Franciszka.

W poniedziałek 13 marca br. w Świątyni Opatrzności Bożej sprawowana była Msza św. z okazji 10. rocznicy wyboru papieża Franciszka. Mszy św. przewodniczył abp Salvatore Pennacchio kończący posługę Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, którą pełnił sześć lat.

Świątynię Opatrzności Bożej wypełnili biskupi zgromadzeni na 394. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, Kapłani Archidiecezji Warszawskiej, Siostry Zakonne, przedstawiciele Rządu RP, Kancelarii Prezydenta RP, przedstawiciele Samorządów, Ambasadorzy i licznie przybyli świeccy, członkowie wspólnot działających w parafiach w tym członkowie Akcji Katolickiej. Na zaproszenie KEP, Urszulę Furtak prezes Akcji Katolickiej w Polsce, reprezentowała E. Olejnik. Homilię wygłosił abp Józef Guzdek. Nawiązał w niej do ustanowienia Kościoła Chrystusowego, powołania Świętego Piotra, powołania papieża jako głowy Kościoła katolickiego na całym świecie.

Kard. Jorge Bergoglio SJ z Argentyny, metropolita Buenos Aires został wybrany na papieża 13 marca 2013 roku po rezygnacji z urzędu papieża Benedykta XVI. Lista podróży zagranicznych Franciszka, dokonanych kanonizacji, beatyfikacji, audiencji dla polityków: monarchów, prezydentów i innych głów państw, mianowania biskupów – jest bardzo długa. Franciszek ogłosił m. in. 3 encykliki, 5 adhortacji apostolskich, 10 orędzi na Światowe Dni Pokoju, 9 na Światowe Dni Środków Społecznego Przekazu i 9 na Światowe Dni Młodzieży. Od początku pontyfikatu do 8 marca 2023 roku Franciszek spotkał się z wiernymi na 437 audiencjach ogólnych.

Przed rozpoczęciem 394 Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, Poczta Polska zaprezentowała emisję znaczka z okazji 10 rocznicy pontyfikatu papieża Franciszka. Znaczek ten został przekazany abp Pennacchio w procesji z darami podczas Mszy św.

Na zakończenie Mszy św. abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski podziękował abp. Salvatore Pennacchio za współpracę podczas posługi Nuncjusza oraz za życzliwość dla Polski. Wspólne odśpiewanie Te Deum zakończyło uroczystą Mszę św.

Elżbieta Olejnik,

Zarząd Krajowy Akcji Katolickiej