Królowo nasza, tarczo obronna, módl się za nami!

Trzeciego maja w Święto Królowej Polski, nasze dziękczynienie dobremu Bogu w sposób szczególny dokonuje się przez serce Tej, która nasz kraj wybrała i ukochała. W dzieje i historię Polski wpisana jest Jej przemożna opieka. I tym razem za Jej przyczyną otaczamy w modlitwach, cały naród, naszą Ojczyznę, jej radości i troski. Bezgraniczne zawierzali się Jej Święci naszych czasów. Warto wspomnieć Św. Maksymiliana M. Kolbe, bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia czy też Św. Jana Pawła II, papieża Polaka, św. patrona Akcji Katolickiej w Polsce.

Zapewne po raz kolejny warto sobie zadać pytanie, w jakim miejscu tej maryjnej drogi jestem, ile z siebie potrafię oddać, by zgodzić się z Wolą Bożą, by zaufać Maryi. Bł. kard. Wyszyński, który wszystko postawił na Maryję i św. Jan Paweł II ze swoim zawołaniem „Totus Tuus” niech będą dla nas wzorem oddania i zawierzenia, by także w nas świeckich powołanych do Akcji Katolickiej Ona wzrastała, przez naszą służbę Jezusowi Chrystusowi.

Centralne uroczystość ku czci Królowej Polski odbędą się na Jasnej Górze. W roku bieżącym będą upływać w nawiązaniu do postaci o. Augustyna Kordeckiego, wielkiego czciciela Najświętszej Maryi Panny, obrońcy Jasnej Góry przed potopem szwedzkim, który przekonywał, że Ona „od burzących kolubryn jest mocniejsza”. Rok 2023 to na Jasnej Górze rok jubileuszowy poświęcony temu bohaterskiemu paulinowi w 350. rocznicę śmierci oraz 420. jego urodzin. Jan Paweł II nazwał go heroicznym zakonnikiem, który „na wiele stuleci nauczył polskie pokolenia niepodległości ducha”

3 maja uroczysta Suma Pontyfikalna, odprawiona zostanie na Szczycie Jasnogórskim o godz.11.00. pod przewodnictwem abpa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

W każdej polskiej świątyni, we wszystkich Sanktuariach Maryjnych podczas celebracji Mszy Świętych, modlić się będziemy za przyczyną Królowej Polski za naszą Ojczyznę. Upraszajmy wytrwale łaski wzrostu wiary i przemiany moralnej Narodu. Módlmy się o jedność w życiu społecznym i politycznym naszego kraju.

Matko o twarzy jak ziemia znaczonej bliznami. Do serca swego Syna nas przygarnij. Królowo nasza, tarczo obronna, módl się za nami!

Urszula Furtak

Prezes Akcji Katolickiej w Polsce