Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie! Święto patronalne Akcji Katolickiej.

W najbliższą, ostatnią niedzielę listopada przypada Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. To Święto Patronalne Akcji Katolickiej. Ewangelista Jan ukazuje nam dwa zupełnie różne obrazy Jezusa Chrystusa w Jego królowaniu. Jeden obraz wzięty jest z Apokalipsy, gdzie ukazuje Jezusa w królewskim majestacie zstępującego ponownie na ziemię, by zakrólować w pełni nad całym światem. Drugi odnajdujemy w Ewangelii gdzie ukazuje nam Jezusa, który podczas procesu przed Męką odważnie wyznaje swoją królewską godność, godność Króla, który nie jest z tego świata.

W ten szczególny czas, w Niedzielę Chrystusa Króla, tradycyjnie od lat o godz. 9.00 z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie transmitowana będzie przez Polskie Radio i radio Maryja Msza Św., której przewodniczyć będzie JE Biskup dr Marek Mendyk, Biskup Świdnicki, Asystent Akcji Katolickiej w Polsce. Raz jeszcze zapraszam do osobistej obecności i łączności duchowej.

Tego dnia w wielu kościołach katedralnych Biskupi miejsca przewodniczyć będą uroczystym Eucharystiom. Zgromadzą one ludzi Akcji Katolickiej, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży ale też wspólnoty Seminariów Duchownych. Dzień ten to wspólne święto patronalne. Nasze świętowanie otrzyma uroczysty charakter. W nasze modlitwy włączmy nieustającą modlitwę o pokój, ale też polecajmy sprawę powołań do kapłaństwa i apostolstwa świeckich. Niedziela Chrystusa Króla to czas ponowienia Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, w którego proklamowaniu w krakowskich Łagiewnikach siedem lat temu wzięło kilka tysięcy członków Akcji Katolickiej przybyłych z wielu stron Polski. Święto Patronalne to również czas do przyjęcia nowych osób w szeregi Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Wszystkim nowo przyjętym życzymy wzrostu w wierze i wytrwałej działalności apostolskiej.

Na ten czas pięknego świętowania w Diecezjalnych Instytutach i Parafialnych Oddziałach wszystkim Biskupom, Kapłanom oraz członkom Akcji Katolickiej w Polsce i za granicą, ale też Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży i wszystkim młodym, składam w imieniu całego Zarządu Krajowego Akcji Katolickiej podziękowania za wspólną służbę w wielu wymiarach ale też serdeczni życzenia.  Niech Chrystus Król nieustannie umacnia wszystkich nas dorosłych a młodym i poszukujących wskazuje drogę i napełnia odwagą, każdemu niech obficie błogosławi.

Króluj nam Chryste!

 

W imieniu Zarządu

Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej

Urszula Furtak, prezes