Ks. Prałat Józef Niżnik odznaczony orderem. Gratulujemy.

Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość, że Ks. Prałat Józef Niżnik, kustosz Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie, Asystent Diecezjalny Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej został odznaczony orderem.

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podczas uroczystości zorganizowanej w Belwederze wręczył odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu. KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI za wybitne zasługi w pracy duszpasterskiej, za rozsławianie kultu Świętego Andrzeja Boboli – Patrona Polski został odznaczony Ksiądz Józef NIŻNIK.

– Dziękuję, że przybyliście Państwo dzisiaj tutaj, na tę uroczystość po to, żeby odznaczyć grupę naszych zacnych Rodaków i  przyjaciół Polski. Grupę tak bardzo symboliczną z punktu widzenia tego, co dzisiaj znaczy niepodległa Rzeczpospolita – mówił Prezydent.

Poczynając od tych, którzy walczyli o nią z bronią w ręku, poprzez tych, którzy budują ją i umacniają piórem, dłutem, swoją działalnością artystyczną, swoją działalnością naukową, umacniając ducha i budując to, co ważne dla tej również i duchowej strony naszego narodu, który przecież stanowi tą najważniejszą oś ojczyzny, poprzez tych którzy gromadzą nas społecznie, budując i umacniając polskie harcerstwo, poprzez tych, którzy rozsławiają RP poza jej granicami – zaznaczył.

W imieniu Zarządu Akcji Katolickiej w Polsce i zapewne wolno mi to dodać, wielu członków Akcji Katolickiej w całej Polsce składam Ks. Prałatowi Józefowi Niżnikowi, serdeczne gratulacje!

Urszula Furtak,
Prezes Akcji Katolickiej w Polsce