Mądrość i miłość Boga objawiona w 108. Błogosławionych męczennikach

W Płocku trwa IV edycja Kongresu 108 Błogosławionych męczenników II Wojny Światowej. Kongres w Bazylice Katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Płocku, rozpoczęła Eucharystia koncelebrowana pod przewodnictwem Biskupa dr Szymona Stułkowskiego, Biskupa Płockiego, który w homilii męczeńską śmierć błogosławionych przyrównał do róży rozkwitającej na drucie kolczastym. Zaznaczył też, że tam, gdzie panowała nienawiść rozkwitała miłość. Mądrość i miłość Boga została objawiona w 108. błogosławionych męczennikach.  W Kongresie uczestniczą również przedstawiciele Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej, z Panią Wiesławą Winiarską prezes DIAK.

Program kongresowych spotkań i dyskusji otworzyła debata pt. „Jeżeli zawsze każda parafja ma swoich ubogich, których miłosierdzie chrześcijańskie wspiera, to w czasach kryzysów toż miłosierdzie siły swoje zdwoić powinno – czyli o postaci bł. Ks. Abp Antoniego Juliana Nowowiejskiego”. Warto podkreślić, że tytuły wszystkich debat to myśli Błogosławionych męczenników. Pierwszą z dwóch głównych debat poprowadził Damian Szmagliński, dziennikarz TVP a wśród prelegentów znaleźli się Biskup Szymon Stułkowski, Biskup Płocki, Urszula Furtak, prezes Akcji Katolickiej w Polsce, Janusz Paczkowski,  samorządowiec, Prowincjał Polskiego Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II oraz dr Witold Wybult, teolog i prawnik, Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej.

Uczestnicy debaty podkreślili, wielkie oddanie w służbie ludziom bł. Abp Antoniego Juliana Nowowiejskiego.  Reprezentująca Akcję Katolicką w Polsce Urszula Furtak, zwróciła uwagę na postać bł. Stanisława Starowieyskiego, prezesa Akcji Katolickiej ówczesnej Diecezji Lubelskiej, również należącego do grona 108 Błogosławionych męczenników II Wojny Światowej.

Na całość Kongresu złożą się dwie debaty główne i 14 debat tematycznych. Zakończy go projekcja filmu pt. „Błogosławiona” o Bł. Natalii Tułasiewicz, zmordowanej 30 marca 1945 w obozie koncentracyjnym Ravensbrück.  W czerwcu 1999 r. w Warszawie papież Jan Paweł II włączył Natalię Tułasiewicz w poczet błogosławionych w grupie 108 błogosławionych męczenników.

Kongresowy czas stał się również okazją do osobistych spotkań i rozmów o Akcji Katolickiej. Szczególne podziękowania za włączenie się w pomoc organizacyjną Kongresu, spotkanie w biurze DIAK oraz czas nawiedzenia Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i liczne budujące rozmowy, pragnę skierować do Ks. dr Wiesława Kućko, jednego z autorów materiałów formacyjnych, Pani Prezes Wiesławy Winiarskiej oraz Pani Barbary Wątkowskiej, wieloletniego delegata do Rady KIAK.

Urszula Furtak,
prezes Akcji Katolickiej w Polsce