Nowenna do Św. Andrzeja Boboli przed wyborami parlamentarnymi 01 – 09 października 2023

Nowenna w pliku PDF: Nowenna do św. Andrzeja Boboli


W duchu wielkiej ufności w orędownictwo św. Andrzeja Boboli, za naszą Ojczyznę Polskę zachęcamy kolejne osoby, szczególnie wszystkich członków Akcji Katolickiej w Polsce, do podjęcia a tym samym kontynuacji modlitwy wstawienniczej, poprzez nowennę zapoczątkowaną we wrześniu w Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli w Strachocinie.

 

Program nowenny

Pieśń: Kto się w opiekę odda Panu swemu…

    lub Pod Twą obronę

Modlitwa wstępna /w każdym dniu/

Rozważanie na poszczególny dzień

Litania do św. Andrzeja Boboli

Modlitwa za Ojczyznę

Pieśń do św. Andrzeja Boboli

 

Modlitwa wstępna

Boże, nasz Ojcze, przez wieki otaczasz opieką naszą Ojczyznę i obdarzasz ją wyjątkowymi łaskami. Dzięki nim Szwedzi nie zdobyli klasztoru jasnogórskiego, a bolszewicy Warszawy. Pamięć o tym mobilizuje ludzi wierzących w Polsce do modlitwy za Ojczyznę, gdy dzieją się w niej sprawy ważne. A takim będą wybory do parlamentu. Od wybranych ludzi zależeć będzie przyszłość Polski. Czy będzie w niej szacunek do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, troska rodziny wielodzietne, osoby starsze i chore, ludzi potrzebujących pomocy? Od parlamentarzystów zależą sprawy socjalne, gospodarcze i prawo, które będzie obowiązywało.

Świadomi tego, zwracamy się Boże do Ciebie, byś dał narodowi mądrość zdolną wybrać ludzi, którzy pragną Polski suwerennej, chrześcijańskiej i sprawiedliwej. Obdarz naród światłem rozeznania i wzbudź życzliwość wobec osób, które po wyborach uszanują ustanowione przez Ciebie prawo.

Królowo Polski, los naszej Ojczyzny jest Ci zawsze bliski, a opiekę Twą nad Polską docenia chrześcijański świat. Dlatego zwracamy się do Ciebie: Maryjo, Pani i Królowo Polski, wstaw się za naszym narodem do Pana.

Św. Andrzeju Bobolo, główny patronie Ojczyny dany nam przez Boga, oręduj za narodem, aby wybrał ludzi, którzy będą wierzyć w Boga, kochać Maryję, jako Panią i Królową, zatroskani o dobro wspólne
i suwerenność Ojczyzny. Amen

    Ojcze nasz…

    Zdrowaś Mario…

    Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

    Święty Andrzeju, Patronie nasz /3x/

Litania do Świętego Andrzeja Boboli

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże       zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże  zmiłuj się nad nami

Duchu Święty, Boże       zmiłuj się nad nami

Święta Trójco Jedyny Boże         zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo    módl się za nami

Święty Andrzeju Bobolo      módl się za nami

Święty Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza    módl się za nami

Święty Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny    módl się za nami

Święty Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli          módl się za nami

Święty Andrzeju, napełniony duchem Świętym    módl się za nami

Święty Andrzeju, miłujący Boga i bliźnich aż do oddania swego życia      módl się za nami

Święty Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim      módl się za nami

Święty Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę       módl się za nami

Święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej   módl się za nami

Święty Andrzeju, apostole Polesia         módl się za nami

Święty Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych braci         módl się za nami

Święty Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych          módl się za nami

Święty Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur     módl się za nami

Święty Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach             módl się za nami

Święty Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan      módl się za nami

Święty Andrzeju, męczenniku i apostole      módl się za nami

Święty Andrzeju, apostołujący nawet po śmierci wędrówką umęczonego ciała    módl się za nami

Święty Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami           módl się za nami

Święty Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny           módl się za nami

Święty Andrzeju, wielki orędowniku Polski        módl się za nami

Święty Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze    módl się za nami

Święty Andrzeju, Patronie Polski           módl się za nami

Święty Andrzeju, prawdziwy towarzyszu Jezusa              módl się za nami

Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno   uproś nam u Boga

Abyśmy nigdy nie odstąpili od naszej katolickiej wiary    uproś nam u Boga

Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili            uproś nam u Boga

Abyśmy za popełnione grzechy szczerą pokutę czynili     uproś nam u Boga

Abyśmy dla zbawienia naszej duszy gorliwie, z łaską Bożą współpracowali          uproś nam u Boga

Abyśmy Bogu wiernie służyli     uproś nam u Boga

Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali            uproś nam u Boga

Abyśmy byli wytrwali w znoszeniu wszelkich przeciwności         uproś nam u Boga

Abyśmy z Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali        uproś nam u Boga

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata       przepuść nam Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata       wysłuchaj nas Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata       zmiłuj się nad nami

Kapłan: Módl się za nami święty Andrzeju

Wierni: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

– Boże, Ty przez śmierć Twojego Syna chciałeś zgromadzić rozproszone dzieci, spraw abyśmy gorliwie współpracowali z dziełem Chrystusa, za które oddał życie święty Andrzej, męczennik.

– Przez Chrystusa, Pana naszego.

– Amen.

Modlitwa za Ojczyznę

Boże, za przyczyną świętego Andrzeja dopełnij miłosierdzia nad naszą Ojczyzną i odwróć grożące jej niebezpieczeństwa. Natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli, a obywateli zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków. Daj jej kapłanów, zakonników i zakonnice pełnych ducha Bożego i żarliwych o zbawienie dusz. Umocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów, wytęp wszelkie zło. Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychowują młodzież i przygotowują do życia w społeczeństwie. Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości, jedności i przebaczenia. Amen.

Rozważania

Dzień pierwszy: Duch misyjny Kościoła Chrystusowego

Jezu, założycielu Kościoła Świętego, wielu ludzi na świecie nie zna Twego Imienia, bo nikt nie głosił im Ewangelii. Nie wiedzą, że jesteś Zbawicielem świata. Nie zwracają się też do Ciebie o pomoc, gdy doświadczają trudności w życiu. A Ty, Jezu, we Wieczerniku modliłeś się: Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. (J. 17,1-3) Oddałeś życia na krzyżu, aby wszystkich zbawić: za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby
i oni byli uświęceni w prawdzie. (J.17.19) Po zmartwychwstaniu powiedziałeś apostołom: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. (Mt.28.19-20)

Mandat misyjny Chrystusa jest wpisany w powołanie nie tylko kapłańskie, zakonne, ale w powołanie każdego z nas. Pamiętajmy, że misyjność należy do natury Kościoła. Każdy z nas w pewien sposób powinien mieć ducha misyjnego. Głosić i świadczyć mamy wszędzie, w każdym miejscu.

Niech krew męczenników Kościoła stanie się posiewem nowych chrześcijan, a Ty, Jezu, wzbudź
w Kościele nowe zastępy odważnych misjonarzy, którzy pójdą do ludzi, którzy nie znają jeszcze Dobrej Nowiny.

Prosimy o tą łaskę przez nieustraszonego misjonarza św. Andrzeja Bobolę, który głosząc Ewangelię wiele dusz uratował przed potępieniem. Niech jego krew męczeńska przelana za wierność Tobie woła o nowe powołania misyjne z naszej Ojczyzny.

Święty Andrzeju, wstawiaj się za Kościołem katolickim u tronu Bożego. Amen.

Dzień drugi: Wierność Chrystusowi narodu polskiego

    Boże, władco narodów, wprowadziłeś naród polski do swojej owczarni i wyznaczyłeś mu na ziemi zaszczytną rolę przedmurza chrześcijaństwa i obrońcy. Papież Pius XII w encyklice o św. Boboli pisał: Skoro Andrzej z ich narodu wyszedł i ich ziemię (…) krwią męczeńską uświetnił (…) Niechże idąc za jego świetlanym przykładem nadal bronią ojczystej wiary przeciw wszystkim niebezpieczeństwom (…) żeby Polska zawsze wierna była dalej „przedmurzem chrześcijaństwa”. Zdaje się wskazywać „historia, jako świadek czasów, światło prawdy i nauczycielka życia”, że Bóg tę właśnie rolę narodowi polskiemu przeznaczył. (Pius XII, Invicti athletae Christi, Kraków 2016, s. 27–28) Kardynał August Hlond zaś pisał: Polska to naród wybrany przez Boga do wielkiego posłannictwa, dlatego oczyści go Bóg przez cierpienie… Przyjdzie dla Polski dzień, w którym przyjaciele odstąpią od niej i zostanie sama, aby się wypełniła wola Boża – a wtedy miłosierdzie okryje ją całą – Polska przejdzie jeszcze swoje ostateczne oczyszczenie, ale potem wiara i miłość zatryumfują w pełni. Jeszcze jakiś czas potrzebny jest do pokuty, a potem Chrystus zmieni całkowicie oblicze tej ziemi. Niech nikt nie upada na duchu, gdy szatan będzie brał górę, bo zostanie pokonany mocą Bożą… Polska będzie pierwszą, która dozna opieki Matki Bożej. Maryja obroni świat od zupełnej zagłady, a Polska nie opuści sztandaru Królowej Nieba… Nastąpi wielki tryumf Serca Matki Bożej, po którym dopiero zakróluje Zbawiciel nad światem przez Polskę. Polska urośnie do znaczenia potęgi moralnej i będzie natchnieniem przyszłości Europy, jeżeli nie ulegnie bezbożnictwu, a w rozgrywce duchów pozostanie niezachwianie po stronie Boga… Na rozstaju dziejowym Polska nie powinna się przeto zawahać, nie powinna zbaczać ze swej drogi, lecz iść za swym powołaniem. (por. Czesław Ryszka, Spełniają się „proroctwa” kard. Augusta Hlonda)

    Boże, za to wybranie i miłość okazywaną naszemu narodowi szczerze dziękujemy i w pokorze chylimy czoła przed tronem twego Majestatu prosząc, abyś dziś zwrócił swój wzrok na Polskę, którą posłużyłeś się wiele razy, aby broniła wiary chrześcijańskiej, bo jest w potrzebie. Ludzie bezbożni w Ojczyźnie podejmują działania, aby naród porzucił Twoje przykazania i wybrał wartości europejskie, które są sprzeczne z Twoją nauką.

    Świadomi konsekwencji złego wyboru i zagrożeń jakie niesie, zwracamy się do ciebie św. Andrzeju Bobolo, bo wiemy, że nie raz w cudowny sposób ratowałeś wiarę w narodzie. Twa przelana krew niech woła do Boga o łaskę wierności narodu katolickiej wierze, który walczy z wrogami zewnętrznymi i tymi, którzy żyją w Polsce. Nasz Patronie, świadku naszych utrapień, prowadź naród Bożymi drogami i pomóż mu ocalić się przed niewiarą i laicyzacją. Amen.

Dzień trzeci: Modlitwa o żywą wiarę dla ochrzczonych

    Boże, przez sakrament chrztu uczyniłeś nas swoimi dziećmi i możemy zwracać się do Ciebie, Ojcze. Oczyściłeś z grzechu pierworodnego i obdarzyłeś łaską wiary. Wlałeś w nas nadzieję zbawienia. Bez naszych zasług włączyłeś do wspólnoty Kościoła. Dziękujemy za te wielkie łaski. Wdzięczni jesteśmy za sakrament pojednania, w którym umożliwiasz nam powrót do jedności z Tobą. Podczas każdej spowiedzi zwracasz się do nas, jak do grzesznej niewiasty: idź nie grzesz więcej. Twa miłość do nas jest tak wielka, że nie zniszczą jej nasze słabości i upadki.

    Boże, dziękujemy także za Twe słowo zapisane w Piśmie Świętym, które jest darem dla pogłębienia naszej wiary. Dlatego św. Hieronim pisał: kto nie zna Pisma Świętego, ten nie zna Chrystusa. Wielkim darem dla umacniania nas we wierze jest Msza św. Ilekroć w niej uczestniczymy słyszymy Twą prośbę: Bierzcie i jedźcie. To jest moje Ciało. Pragniesz karmić dzieci Boże pokarmem, aby miały życie w obfitości i pouczasz: jeśli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego nie będziecie mieli życia w sobie. A cóż powiedzieć o modlitwie do której nas zachęcasz: proście a będzie wam dane… zawsze się módlcie i nie ustawajcie…

    Jednak są chrześcijanie, którzy tych wspaniałych darów nie cenią sobie i z czasem zamiast wiarę rozwijać, pogłębiać, ją zatracają. Nie ceniąc sobie drogocennych skarbów i pereł w niejednym przypadku obrażają Cię swoimi grzechami, a nawet prześladują tych, którzy w Ciebie wierzą. Zachowują się jak Galaci, o których św. Paweł pisze: O, nierozumni Galaci!… Czyż jesteście aż tak nierozumni, że zacząwszy duchem, chcecie teraz kończyć ciałem? Czyż tak wielkich rzeczy doznaliście na próżno? (Gal.1.1-3)

    Na tą utratę wiary narażeni jesteśmy wszyscy, dlatego prosimy Cię, Boże za przyczyną św. Andrzej Bobola, aby umiłowany przez Ciebie polski naród nie zatracił chrześcijańskiej wiary i nie stał się bezbożny. Ty, polski Męczenniku, któryś życiem, pracą i męczeńską śmiercią niósł chwałę Bogu, wstawiaj się za swoimi ziomkami, aby nie utracili tego, co dał im Bóg w chrzcie świętym. Św. Andrzeju, bohaterze wiary, uproś synom i córkom polskiego narodu łaskę życia z wiary. Amen.

Dzień czwarty: Modlitwa o umocnienie ducha Chrystusowego w Kościele

    Jezu, obdarzyłeś swój Kościół sakramentami, aby ludzie ochrzczeni czerpali łaski i mieli zapewnioną Twą opiekę na każdym etapie życia. Aby korzystając z wiarą i miłością z Twych darów nie zeszli z drogi, którą Ty jesteś, nie porzucili prawdy, którą Ty objawiłeś i nie utracili życia, czyli Ciebie. Aby doczesność nie przesłoniła ochrzczonym Ciebie, a złudne radości ziemskie nie oderwały ich serc od ubiegania się
o zbawienie wieczne. Przecież Ty powiedziałeś: Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? (Mt.16.26)

    W trosce o zbawienie duszy towarzyszy ochrzczonym Kościół, którego zadaniem z woli Założyciela jest uświęcać i zbawiać wszystkich. Jednak by mógł to czynić Kościół, jako wspólnota ma być wierny
i posłuszny swemu Panu. Chrześcijanie w świecie mają być: światłem i solą, mają być zjednoczeni ze swym Mistrzem. Zresztą On sam uczy: jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. (Mt.5.13) Chrześcijanie przez swe życie mają pociągać innych i zapraszać do wspólnoty Kościoła.

    Św. Andrzeju, umiałeś korzystać z darów, które Chrystus pozostawił w Kościele. Posiadłeś duchowość, którą ceni Kościół. Zjednoczony z Jezusem zrozumiałeś, że masz iść do ludzi, którzy byli ochrzczeni, ale zagubili się w życiu i zapomnieli, że są we wspólnocie Kościoła. Dziś, gdy tak wiele zagrożeń wpływa na osłabienie ducha chrześcijańskiego, niech twa modlitwa uprosi u Boga wyznawcom Pana na polskiej ziemi łaskę zakorzenienia w Chrystusie i obronę przed czyhającymi sidłami szatana. Amen.

Dzień piąty: Modlitwa o wiarę i prawdziwą pobożność w narodzie polskim

    Boże, łaską wiary obdarzyłeś polski naród w roku 966. Od ponad tysiąca lat pomimo trudnych wydarzeń historycznych naród zachował wiarę. W nie jednym przypadku Polacy płacili wysoką cenę, aby trwać we wierze. Czasy zaborów i wojen z narodami, które były wrogo nastawieni do katolicyzmu wymagało heroizmu, aby pozostać wiernym Jezusowi i naród temu sprostał. Wielką rolę w ocaleniu katolickiej wiary w narodzie odegrali na przestrzeni historii duchowi przewodnicy. Oni sami uformowani w prawdziwej pobożności umieli być dobrymi przywódcami duchowymi w narodzie. Jakże nie wspomnieć tych z ostatnich lat: bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, św. Jana Pawła II, bł. Jerzego Popiełuszkę, czy wielu męczenników ostatniej wojny czy czasów systemu komunistycznego.

    Dziś, gdy wrogowie Kościoła wykorzystują grzechy hierarchów, osób życia zakonnego, aby zniechęcić wiernych w Polsce do wiary i pobożności, a nawet do apostazji, prosimy o przebaczenie tego zła i takie łaski dla synów i córek polskiego narodu, by nadal zachował jedność z Tobą, kierował się Ewangelią i był znakiem wierności wobec narodów świata. Świat tego potrzebuje od Polaków, gdyż żyjemy w czasach w których narody świata dokonują wyboru: czy pójdą za Chrystusem, czy Szatanem. Jeśli Polska dokona trafnego wyboru, to będzie dar dla innych narodów, co powinni uczynić. Boże, prosimy Cię, niech chrześcijanie w naszej Ojczyźnie pogłębiają życie religijne, umacniają się w wierze i postępują wedle przykazań Bożych i Ewangelii.

    Św. Andrzeju Bobolo, wierny Bogu do końca życia, synu polskiego narodu, nieugięty w wierze aż do przelania krwi, niech twe świadectwo wierności pobudza naród polski do naśladowania ciebie
i ochrania przed mocami ciemności. Niech prowadzi naród do zwycięstwa nad niewiarą. Amen.

Dzień szósty: Modlitwa o życie zgodne z wiarą

    Panie Jezu, godzien nieskończonej miłości pragniesz, aby serca ludzkie należały do Ciebie. Umierając na krzyżu wypowiedziałeś pragnienie, aby ci, którzy będą Twoimi wyznawcami wzajemnie się miłowali. Po tym poznają, żeście Moi, gdy miłość mieć będziecie. (J 13.35) Miłujcie się, jak Ja was umiłowałem.
(J 15.12) Żyć zgodnie z wiarą, znaczy żyć wedle przykazania miłości. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, ze wszystkich sił, a bliźniego swego jak siebie samego. (Mk 12.30-31) Miłość, jaką Jezus oczekuje od chrześcijan jest fundamentem życia duchowego i w ogóle życia. Bóg nie może być na końcu kolejki naszych wartości. Bóg zawsze jest pierwszy i tylko On jest Panem naszego życia. Dlatego nie możemy Go kochać jedynie miłością sentymentalną, uczuciową, dewocyjną. Bóg chce, byśmy Go kochali miłością totalną, całkowitą – całym sercem, całym wnętrzem, duszą, umysłem, całą osobą, całym życiem. Nasza duchowość, umysł, uczucia, zmysłowość powinny być „przestrzenią przyjmowania i dawania miłości”. Prawdziwa miłość oddaje wszystko. Nie zatrzymuje niczego dla siebie. Jezus nie boi się stawiać nam radykalnych, a nawet wydawałoby się niemożliwych wymagań. Mówi: Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski (por. Mt 5, 48).

    Prawdziwi chrześcijaninie tak pojmuje życie z wiary i proszą Boga, aby napełnił ich łaską. Pielęgnują w sobie cnoty: pokorę, cichość, czystość i męstwo. Pośród szarej codzienności idą drogą stromą
i wchodzą przez ciasną bramę, która wiedzie ku życiu z Tobą.

    Św. Andrzeju Bobolo, mężny zwycięzco nad swoimi słabościami, niezawodny przewodniku do Jezusa i Kościoła dla zagubionych i grzesznych, bądź pomocą dla polskiego narodu w drodze do niebieskiej Ojczyzny. Niech twa modlitwa wspomaga Polaków, aby w życiu ocalili wiarę w życie pozagrobowe
i szukali świętości i zbawienia. Amen.

Dzień siódmy: Modlitwa za duchowieństwo

    Jezu, wiekuisty Kapłanie, podczas Twej pracy na palestyńskiej ziemi nadszedł dzień, gdy wśród tych, którzy szli za Tobą wybrałeś dwunastu i nazwałeś ich apostołami. Obdarzeni wyjątkowym powołaniem pozostawili wszystko, aby Ci towarzyszyć. Wybrałeś tych, których chciałeś. Ty, decydowałeś kto ma z być Tobą. Ty, po swoim wniebowstąpieniu posłałeś ich na świat, aby głosili Ewangelię i byli świadkami Twojej miłości aż po krańce świata.

    Dziękujemy za ich piękne świadectwo wiary i miłości, które jest darem i bogactwem Kościoła. To dzięki ich pracy misyjnej Twoją naukę Jezu usłyszało wielu ludzi i rozrastała się wspólnota Kościoła.
Z podziwem patrzymy na apostolską gorliwość św. Pawła. Jakże wiele zawdzięczamy ojcom Kościoła, bo korzystając z ich pism i kazań mamy wiedzę o powstawaniu dogmatów wiary i krystalizowaniu się moralności chrześcijańskiej.

    Tej mądrości i świadectwa powołanych do służby Bożej Kościół ciągle potrzebuje. Dlatego zwracamy się do Ciebie, Boże, abyś wpierw obdarzał nowymi powołaniami ludzi, bo żniwo wielkie, a robotników coraz mniej. Pustoszeją seminaria duchowne i nowicjaty. Więc wołamy: poślij Panie robotników na swoje żniwo.

    Tych zaś, których już konsekrowałeś na swoje sługi, otaczaj wyjątkową opieką. Polecamy Ci, Ojca Świętego, biskupów, kapłanów i diakonów. Zachowaj ich, podtrzymuj ducha poświęcenia i ofiary, błogosław ich pracom, a nade wszystko ustrzeż ich od złego. Niech wytrwają przy Tobie, aby Kościół nadal niósł światu Dobrą Nowinę, szafował sakramentami i pomagał ochrzczonym żyć w przyjaźni
z Tobą.

    Św. Andrzeju, nim wszedłeś na wyżyny świętości kapłańskiej i zakonnej musiałeś pokonać wiele trudności. Praca jaką podjąłeś nad sobą sprawiła, że doszedłeś do wielkiego zjednoczenia z Jezusem
i stałeś się świadkiem wiernym swemu Mistrzowi aż po męczeńską śmierć. Czuwaj z nieba nad polskim duchowieństwem. Niech cię naśladują. Ty, zaś możny orędowniku u tronu Bożego wspieraj kapłanów
i zakonników, którzy podobnie jak ty, walczą o zbawienie dla siebie i bliźnich. Amen.

Dzień ósmy: Modlitwa za rządzących i wszystkie stany w Polsce

    Boże, otaczasz Polskę przez tak liczne wieki blaskiem potęgi i chwały. Dajesz jej władców, którzy potrafią rządzić narodem dla jego dobra duchowego i materialnego. Potrafisz pomóc w chwilach nieszczęść. Ratujesz podczas niebezpieczeństw. Dziękujemy Ci za wszystko i wyznajemy, że tylko Ty, Panie, jesteś godzien wszelkiej czci i uwielbienia. Przepraszamy za tych rządzących Polską, którzy chwała, która się Tobie należała, przypisywali sobie i błagamy o miłosierdzie nad Polską.

    Miej ją w opiece także i dziś, gdy na naszych oczach świat zmienia swe oblicze i wiele zagrożeń na nią czyha. Jedne uderzają w naszą tożsamość religijną i chrześcijańską duchowość, inne w bezpieczeństwo i suwerenność. Ale przecież nic nie może się stać bez Twej woli. To Ty rządzisz światem, a ludzie są tylko narzędziem w Twym ręku.

    Dlatego prosimy Cię Boże za tymi, którzy rządzą narodem, aby godnie, z pożytkiem dla dobra obywateli wykonywali swój urząd. Niech będą prawi i uczciwi. Niech będą oddani Polsce i narodowi. Niech służą ludziom. Synu Boży, nasz Zbawco, spójrz na pracujących ludzi w Polsce i spraw, aby byli godziwie wynagradzani, a ich praca była nie tylko źródłem utrzymania rodzin, podnosiła standard życiowy, ale ich uświęcała. Praca, to obowiązek, który powinni podjąć wszyscy zdolni, by ją wykonywać dla własnego rozwoju i pomnażania dobra wspólnego. Duchu Święty, wejrzyj na naród polski i napełnij go miłością do Ciebie, Ojczyzny i bliźnich. Trójco Święta, zachowaj naród polski od bezbożności, obojętności religijnej i laicyzacji. Niech młodzież i dzieci, które są przyszłością narodu i Kościoła będą otoczone Twoją troskliwą miłością i obronią się przed atakami zła, które im zagraża.

    Św. Andrzeju, jaśniejąca gwiazdo na polskim niebie, promieniujący blaskiem cnót, strzeż polskie miasta i wioski, ochraniaj ziemie, uproś dla narodu pojednanie i zgodę. Uproś szacunek dla tych, którzy Polską rządzą. Niech w tym, co czynią przejawia się Boża mądrość. Patronie Polski, prowadź Ojczyznę także i dzisiaj na szczyty nowej potęgi i chwały. Amen.

Dzień dziewiąty: Duch misyjny Kościoła Chrystusowego

    W ostatnim dniu nowenny prosimy Cię Boże, o zachowanie w narodzie polskim żywej i mocnej wiary. Jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: Przesuń się stąd tam!, a przesunie się. I nic niemożliwego nie będzie dla was. (Mt.17.20) Wiara żywa przejawia się we wszystkich okolicznościach naszego życia, w szczególności w naszych potrzebach, gdyż łatwo sprowadza na nas łaski w pokusach i w kontakcie ze stworzeniami. Wiara sprawia, że dusza widzi i czuje Boga obecnego, wzywa Go z łatwością, skutecznie i otrzymuje to, czego potrzebuje. (por. bł. br. Wawrzyniec od Zmartwychwstania) Wiara karmi się słowem Bożym. Obdarz Panie łaską naród, by umiłował Ewangelię i w rodzinach czytał Pismo Święte, aby wychowanie młodego pokolenia opierano na przykazaniach Bożych i nauce Kościoła.

    Niech naród polski ponad wszystko ceni sobie życie nadprzyrodzone i będzie świątynią i mieszkaniem Ducha Świętego. Niech wzrasta w łasce. Modlitwa rodzinna niech doprowadzi, że spełniają się Twoje słowa: gdzie dwóch albo trzech zgromadzonych jest w Moje imię, tam Ja jestem pośród nich. (Mt 18.20). Twa obecność w rodzinach niech porządkuje życie małżeńskie i rodzinne.

    Niech ceni sobie godne przyjmowanie sakramentów, które niosą łaski tak bardzo potrzebne
w codziennym życiu. Beze Mnie nie możecie nic uczynić. (J 15.5). Bo potwierdzeniem życia z wiary są ludzkie czyny. Tak niech świecie wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze czyny i chwalili Ojca, który jest w niebie. ( Mt 5.16)

    Boże, niech twa pomoc ustawicznie towarzyszy polskiemu narodowi. Niech będzie w nim pragnienie do dobrego życia, a Ty pociągaj naród ku Sobie, by znalazł prawdziwy pokój i szczęście, którego świat dać nie może.

    Św. Andrzeju Bobolo, szafarzu łask Bożych, wstawiaj się za polskim narodem, który prosi Boga o łaski i opiekę, by ocalić wiarę i tożsamość. Liczymy, że mimo naszych grzechów i upadków, twoje orędownictwo Męczenniku sprawi, że okażemy się godni miłości Serca Bożego tu na ziemi, przy śmierci i w wieczności. Amen


Nowenna w pliku PDF: Nowenna do św. Andrzeja Boboli