Obchody XXIII Dnia Papieskiego – konferencja naukowa

Rozpoczęły się obchody XXIII Dnia Papieskiego. Główne wydarzenia tego wyjątkowego Dnia w Warszawie, podejmuje Fundacja Dzieła Nowego Tysiąclecia.  Jedną z pierwszych wydarzeń stała się konferencja naukowa pt. „Transhumanizm: człowiek przyszłości czy człowiek wyobrażony?”, którą otworzył Kard. Kazimierz Nycz. Słowo powitania skierował Ks. Dariusz Kowalczyk, przewodniczący FDNT a słowo wstępne do licznie zgromadzonych skierował ks. Prof. Robert Tyrała, rektor Uniwersytetu JPII w Krakowie.

Wśród prelegentów znaleźli się prof. Teresa Grabińska z Akademii Wojsk Lądowych z Wrocławia, prof. Piotr Duchliński z Akademii Ignatianum w Krakowie, Ks. Prof. Grzegorz Hołub z Uniwersytetu Papieskiego JPII w Krakowie oraz ks. Prof. Marian Machinek MSF  z Uniwersytetu warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Wykłady konferencyjne w Domu Arcybiskupów Warszawskich poprzedziła Msza św. w Kościele Akademickim św. Anny w Warszawie, której przewodniczył Kard. Kazimierz Nycz.

W Konferencji zorganizowanej przez Fundację Dzieła Nowego Tysiąclecia i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, reprezentując Akcję Katolicką w Polsce udział wzięła Urszula Furtak, prezes Zarządu KIAK.

Janusz Leśniak,
Koordynator Zarządu KIAK ds. współpracy z FDNT