Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę. Medale za dzieło apostolstwa.

Podobnie jak w poprzednich latach tak i teraz na rozpoczęcie XXVII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Akcji Katolickiej na Jasną Górę, 17 czerwca br. w Archikatedrze Częstochowskiej, wręczono medale Akcji Katolickiej w Polsce „Za dzieło apostolstwa”.

W dniu 14 kwietnia 2023 roku obradowała Kapituła Medalu „Za dzieło apostolstwa”. Zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Radę Krajową Akcji Katolickiej w Polsce, kandydat powinien posiadać szczególne zasługi dla Akcji Katolickiej lub w sposób wyjątkowy wspierać jej pracę w wymiarze krajowym oraz odznaczać się świadectwem życia lub działalności zgodnej z nauką Kościoła.

Kapituła swoją decyzją do tego zaszczytnego grona włączyła kolejne trzy osoby: Panią Teresę Jeszka, delegata do Rady KIAK DIAK Toruń oraz dwóch prezesów diecezjalnych Akcji Katolickiej Pana Ryszarda Furtaka, prezesa DIAK Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej oraz Pana Janusza Leśniaka, prezes DIAK Diecezji Siedleckiej. Gratulujemy!

Robert Rybak, wiceprezes Zarządu KIAK,

Prezes DIAK Diecezji Tarnowskiej