Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę. Podziękowanie i pamiątkowe zdjęcia.

Wszystkim razem i każdemu indywidualnie chciałabym podziękować za naszą wspólną XXVII Ogólnopolską Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę, za nasze spotkanie u naszej Matki i Królowej, za świadectwo żywej wiary.

Myślę, że wolno mi być wyrazicielem wszystkich pielgrzymów i raz jeszcze skierować nasze podziękowania do Ojców Paulinów, tak bardzo gościnnych i niezwykle życzliwych nam wszystkim pielgrzymom na czele z Ojcem Generałem, Przeorem i Kustoszem tego narodowego sanktuarium.

Serdecznie dziękuję wszystkim przybyłym kapłanom, naszym Asystentom parafialnym i diecezjalnym na czele z JE Biskupem Markiem Mendykiem, Biskupem Świdnickim, Asystentem Krajowym Akcji Katolickiej.  Serdecznie dziękuję za towarzyszenie nam w naszych parafialnych oddziałach i diecezjalnych instytutach. Dziękujemy za tę niezwykłą służbę w Akcji Katolickiej. Niech Matka Boża, Pani Jasnogórska wyprasza dla Was zdroje łask tak potrzebnych do służby w Chrystusowym Kościele.

Z serca dziękuję wszystkim, organizatorom wyjazdów z Waszych parafii i diecezji, za umożliwienie nam obcowania ze świętymi w ich relikwiach. Serdeczne podziękowania kieruję do Pani Prezes Teresy Połeć, całego Zarządu DIAK i wszystkich zaangażowanych z Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej za przygotowanie i poprowadzenie, modlitewnego przemarszu. Za rozważania oparte na nauczaniu naszego Patrona św. Jana Pawła II. Serdecznie dziękuję wszystkim chorążym i asyście Pocztów Sztandarowych Akcji Katolickiej za poświęcenie i niemały wysiłek trwania przy sztandarze. Pięknie dziękuję naszym fotografom za zatrzymanie na dłużej tego pięknego wydarzenia w licznych fotografiach.

Dziękuję także całemu Zarządowi Krajowemu, Pani Dyrektor Biura Krajowego i wszystkim, którzy mają swój wymierny udział w tegorocznym pielgrzymowaniu.

Pozdrawiam raz jeszcze i dziękuję wszystkim pielgrzymom Akcji Katolickiej w Polsce, naszym sympatykom i gościom, szczególnie reprezentującym Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, wszystkim, którzy na co dzień pełnią apostolską służbę a w pielgrzymkowej wspólnocie dali świadectwo umiłowania Chrystusowego Kościoła i zawierzenia naszego dzieła, jakim jest Akcja Katolicka Matce Bożej w Częstochowskiej ikonie.

Zapraszam do wspomnień i obejrzenia utworzonych galerii zdjęć.

Urszula Furtak,

prezes Akcji Katolickiej w Polsce


Foto: Czesław Urban, DIAK Przemyśl


Foto: Adam Stawiarski, DIAK Kraków