Październikowe zebranie Rady KIAK

W dniach 20-22 października 2023 r. serdecznie zapraszam na spotkanie Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej. W sobotę 21 października br. odbędzie się zebranie Rady KIAK. Szczegóły programu całości naszego spotkania, programu zebrania Rady oraz szczegóły organizacyjne i niezbędne materiały do obrad przekazano na Państwa adresy mailowe. Spotkanie odbędzie się w Domu Formacyjnym przy ul. Dewajtis 3, w Warszawie. Raz jeszcze zapraszam i bardzo proszę o zachowanie terminów zgłoszeń.

Termin naszego spotkania zbiega się z przypadającym w tym czasie wspomnieniem liturgicznym Św. Jana Pawła II i kolejną już 6. rocznicą ogłoszenia tego Świętego Wielkiego Polaka Patronem Akcji Katolickiej w Polsce.

Z ufnością, że uda nam się spotkać w jak najszerszym gronie raz jeszcze serdecznie zapraszam.

Króluj nam Chryste!
Z wyrazami szacunku
Urszula Furtak, prezes KIAK