Pielgrzymka biegowo-rowerowa do grobu Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

W czwartek 14 września br. po raz osiemnasty  do grobu Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki przybyła Pielgrzymka Biegowo-Rowerowa ku czci Męczenników Stanu Wojennego. W pielgrzymce uczestniczyli górnicy z Kopalni „Wujek”, z Kopalni  w Knurowie i innych kopalni w liczbie 22 osób, którzy rozpoczęli sztafetę po Mszy św. w środę 13 września. Grupie biegaczy przewodniczy p. Marian Gruszka, który jest pomysłodawcą i organizatorem całego przedsięwzięcia. W pielgrzymce tej od początku uczestniczy również Akcja Katolicka. Rowerzyści z Archidiecezji Warmińskiej to  członkowie Akcji Katolickiej i młodzież szkolna, w tym również niepełnosprawni. W tym roku przybyli w licznie 39 osób z p. prezesem  Wojciechem  Rucińskim i Księdzem Józefem Bachem. Z Radomia przybyła dwunastoosobowa grupa rowerzystów – członkowie Akcji Katolickiej, była też p. prezes Teresa Połeć i p. Jerzy Skórkiewicz wieloletni prezes Zarządu DIAK Diecezji Radomskiej. Warszawę reprezentowała ośmioosobowa grupa rowerzystów, którzy jak każdego roku włączają się w tę pielgrzymkę jako asysta biegaczy od Janek.  Zarząd DIAK AW reprezentowała pisząca te słowa Elżbieta Olejnik – wieloletni prezes stowarzyszenia. Około godz. 16.30 pielgrzymi dotarli do celu. Słowa powitania wygłosił ks. proboszcz parafii Św. Stanisława Kostki prałat dr Marcin Brzeziński oraz p. Urszula Furtak Prezes Akcji Katolickiej w Polsce, która kolejny raz przybyła z Zielonej Góry aby wziąć udział w tym wydarzeniu. Po złożeniu wiązanek kwiatów na grobie Księdza Jerzego, wszyscy uczestniczyli we Mszy św. Były Poczty Sztandarowe: Akcji Katolickiej w Polsce i  Akcji Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej. Pielgrzymkę zakończyła agapa w Domu Pielgrzyma Amicus, podczas której w radosnej atmosferze dzielono się wspomnieniami i obdarowywano wzajemnie upominkami. Były też podziękowania za trud, poświęcenie i odwagę. Rozstawaliśmy się z nadzieją na spotkanie za rok.
Elżbieta Olejnik