Prace Komisji Rewizyjnej

W sobotę 14 stycznia 2023 roku, w Biurze Krajowym Akcji Katolickiej w Polsce, swoje statutowe prace podjęła Komisja Rewizyjna Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej. Przeprowadzono kontrolę finansową działalności Zarządu KIAK, z uwzględnieniem zgodności z planem finansowym, rzetelności i prawidłowości prowadzonej dokumentacji finansowej. Zakresem kontroli objęto działalność Zarządu KIAK za rok 2022 w realizacji przez Zarząd uchwał Rady KIAK. Ponadto KR przeanalizowała prowadzenie pozostałych prac w tym sporządzonymi sprawozdaniami za rok 2022. Posiedzenie zamknięto sporządzeniem protokołu, który zostanie przedłożony Radzie KIAK.

Komisję Rewizyjną reprezentował przewodniczący Marek Witkowski, sekretarz Janina Kłosowska i Stanisław Mrugała. Bezpośrednio w spotkaniu z ramienia Zarządu KIAK uczestniczyła skarbnik Aneta Wolna. Do dyspozycji badających dokumenty pozostawały prezes Urszula Furtak oraz dyrektor Biura KIAK Teodora Wojnowska.

Marek Witkowski, przewodniczący KR KIAK