Rekolekcje międzydiecezjalne Akcji Katolickiej. Zapraszamy do Kęszycy Leśnej i Warszawy.

Zainicjowane przez Zarząd KIAK rekolekcje międzydiecezjalne a ostatnio podejmowane przez Diecezjalne Instytuty oczekują za zapisy chętnych. Zarząd Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej kieruje zaproszenie do udziału w rekolekcjach, które odbędą się w dniach 24-26 marca 2023 r. w Ośrodku Rekolekcyjnym „Lubuski Nazaret” w Kęszycy Leśnej k/ Międzyrzecza. Rekolekcje poprowadzi Ks. Dr Sławomir Kęszka, Asystent Akcji Katolickiej Diecezji Kaliskiej. Temat rekolekcji: „Święty Józef Opiekun Zbawiciela i Oblubieniec NMP – Patron na nasze czasy”. Mailowe zgłoszenia przyjmuje sekretarz DIAK Pani Małgorzata Michałowska: michalowska7@wp.pl. Do dnia 10.03.2023 r. wpłata należności za rekolekcje w wysokości 300 zł od osoby na konto DIAK nr: 50 1090 1535 0000 0001 0781 0846 z dopiskiem za kogo jest wpłata i z jakiej Diecezji.

W formule rekolekcji międzydiecezjalnych Zarząd Akcji Katolickiej w Polsce serdecznie zaprasza do udziału w rekolekcjach zaplanowanych w dniach 10-12 marca 2023 r. w Domu Formacyjnym Dobre Miejsce, ul. Dewajtis 3 w Warszawie. Tegoroczne rekolekcje z tematem przewodnim „Promieniując wiarą, nadzieją i miłością, ukazywać Chrystusa w Kościele”, poprowadzi Ks. prof. Janusz Królikowski. Temat zaczerpnięty z konstytucji Lumen gentium II Soboru Watykańskiego (nr 31) wpisuje się w hasło programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2023 „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Spotkanie rekolekcyjne Akcji Katolickiej rozpocznie się kolacją o godz. 18.00 w dniu przyjazdu – piątek, 10 marca a zakończy obiadem o godz. 12.30 w niedzielę 12 marca. Koszt udziału z noclegiem i pełnym wyżywieniem to 390 zł. w pokoju dwuosobowym i 490 zł. w pokoju jednoosobowym. Wpłata należności na konto KIAK. Imienne zgłoszenia maksymalnie do 02 marca 2023 r. na adres mailowy Biura KIAK: akwpl@ak.org.pl.

Dobre przygotowanie rekolekcji to spore wyzwanie organizacyjne, dlatego też serdecznie proszę by zgłoszeń nie pozostawić na ostatni czas. Przeżyte rekolekcje niech umocnią w nas wiarę a zawiązane wspólnoty rekolekcyjne przyczynią się do wzrostu naszych akcyjnych struktur. Owocnego czasu rekolekcji.

Króluj nam Chryste!
Urszula Furtak, prezes KIAK