Robocze spotkanie Zarządu Krajowego

We wtorek 17 stycznia br. w formie online odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Zarządu Krajowego Akcji Katolickiej. W spotkaniu uczestniczył Biskup Marek Mendyk, Biskup Świdnicki, Krajowy Asystent Akcji Katolickiej. Wśród tematów znalazły się sprawy zamknięcia roku 2022 oraz przygotowania najbliższego spotkania Rady KIAK, która odbędzie się w dniach 10-12 lutego 2023 r. a także zaplanowanych miesiąc później rekolekcji dla tego właśnie gremium. Ponadto omówiono przygotowania kolejnego spotkania formacyjnego dla księży Asystentów Akcji Katolickiej, które odbędzie się w dniach 13-15.02.2023 r. w Szklarskiej Porębie. Część spotkania poświęcono dalszym szczegółom Ogólnopolskiej Pielgrzymki na Jasną Górę.

Członkowie Zarządu w troskliwej dyskusji poszukiwali rozwiązań nad prowadzonymi akcjami wykluczającymi z przedmiotów nauczania naukę religii. W prowadzonej dyskusji zwrócono uwagę na konieczność włączenia się katolików świeckich w nowelizację prawa oświatowego, szczególnie w zakresie decydowania przez reprezentatywne grono rodziców, o treściach kierowanych do uczniów przez stowarzyszenia i organizacje, które ze swoim programem chcą działać na terenie szkoły.

Spotkanie Zarządu Krajowego zakończono wspólną modlitwą i błogosławieństwem na dalszy czas apostolskiej służby.

Urszula Furtak
Prezes Zarządu KIAK