Spotkanie świeckich katolików niemieckich i polskich

Pobyt w Warszawie przedstawicieli Centralnego Komitetu Niemieckich Katolików (ZdK) oraz stowarzyszenia Maximilian – Kolbe – Werk, stał się okazją do spotkania z przedstawicielami katolików polskich skupionych w Akcji Katolickiej. Tematem przewodnim była rola świeckich w Kościele, w każdym z krajów.
Przedstawiając zaangażowanie katolików świeckich w Polsce, przywołano wielość ruchów i stowarzyszeń oraz ich charyzmaty. Odwołując się do Akcji Katolickiej podkreślono ważność podejmowanej formacji i pogłębiania wiary do podejmowania szerokiej działalności apostolskiej i ewangelizacyjnej w przestrzeni społecznej. Nasi goście szerzej usłyszeli nt. współpracy z hierarchią Kościoła, podejmowaną działalnością patriotyczną, obecnością w pracy samorządów i parlamentu, po obecność w mediach.
Z powodu coraz mniejszej liczby księży w Kościele niemieckim, coraz większą rolę odgrywają wierni. Przejmują oni wiele zadań a duża grupa pracuje w nim zawodowo. Większa rola wspólnot nie przekłada się jednak na uczestnictwo w Mszach św. i życie sakramentalne, które jest bardzo słabe.
Wśród tematów spotkania znalazł się także udział w pracach trwających synodów. Powszechnego Synodu Biskupów, zwołanego przez Papieża Franciszka, do którego swoje rozeznanie synodalne przekazała również Akcja Katolicka oraz wytyczoną w Niemczech ich własną Drogą Synodalną, gdzie pdczas spotkania wskazano na cztery płaszczyzny prac: molestowanie dzieci przez księży, kobiety w Kościele, hierarchia i seksualność.
Przy tej okazji trzeba zaznaczyć, że w Niemczech odrzucono postulaty Papieża Franciszka i podążono stworzoną własną Drogą Synodalną. Pracują w niej tylko członkowie wybrani parytetowo (230 osób) przez Episkopat i ZdK. Niemiecka Droga Synodalna poprzez swoje uchwały ucieka od formalnej odpowiedzialności, ale w praktyce wywiera jednak presję na całe środowisko Kościoła w Niemczech.
Droga Synodalna przyznaje znakom czasu ważne miejsce, a to pojęcie niejasne i różnie interpretowane. W śród postulatów znalazło się m.in. rozdzielenie władzy rządzenia i władzy święceń, błogosławienia par tej samej płci, złamano kręgosłup zbudowanemu na Ewangelii Kościołowi i urzędowi biskupa, z nowym sposobem jego wybierania przez radę synodalną. Warto też dodać, że Stolica Apostolska wydała oświadczenie, że Droga Synodalna nie jest uprawniona do zobowiązania biskupów i świeckich do przyjmowania nowych rozstrzygnięć w sprawach wiary i moralności. Trzeba jednak dodać, że w Niemczech nie wszyscy się zgadzają z Drogą Synodalną, uważając że nie prowadzi ona do prawdziwej odnowy, pomijając sedno kryzysu wiary. Jest zagrożenie, że Niemiecka Droga Synodalna prowadzi do postawienia się ponad Episkopatem. Stanowi też zagrożenie dla jedności Kościoła.
Pomimo szczytnego celu umocnienia chrześcijańskiego świadectwa, wytyczona niemiecka droga nie buduje na Ewangelii a często jest sprzeczna z zasadami wiary, co swoim świadectwem wymiany myśli i doświadczeń życia wg prawa Bożego starała się przekazać polska delegacja.
Było to na przestrzeni ostatnich lat trzecie takie spotkanie a jednocześnie pierwsze w trakcie trwających synodów. Akcja Katolicka przekazała gościom ikonę Matki Bożej Królowej Polski oraz raport o reparacjach wojennych.
Stronę niemiecką reprezentowała grupa przedstawicieli Centralnego Komitetu Niemieckich Katolików (ZdK) na czele z prezes dr Irme Stetter-Karp oraz Maximilian – Kolbe – Werk, stowarzyszenia, którego głównym celem jest niesienie pomocy ofiarom gett i byłym więźniom obozów koncentracyjnych, z jej prezesem Peterem Weissem.  Delegacji Akcji Katolickiej w Polsce przewodniczyła prezes Urszula Furtak.
Urszula Furtak,
prezes Akcji Katolickiej w Polsce