Święty Andrzej Bobola wielki Orędownik Polski

85 lat temu, 17 kwietnia 1938 roku w Rzymie Papież Pius XI kanonizował bł. Andrzeja Bobolę. Był to pierwszy dzień Wielkanocy. We wszystkich kościołach w Polsce polecono odśpiewać dziękczynne Te Deum i wygłosić uroczyste przemówienia na cześć nowego Świętego. Równocześnie podążyły do Rzymu ze wszystkich stron Rzeczypospolitej tysiące wiernych, kapłanów i biskupów z kard. Aleksandrem Kakowskim i Prymasem Augustem Hlondem na czele. Ta narodowa pielgrzymka zgromadziła na Placu Św. Piotra 40 tysięcy Polaków, w tym 10 tysięcy członków Akcji Katolickiej. Wielkie pragnienie Polaków stało się faktem. W uroczystej ciszy Ojciec Święty Pius XI odczytał słowa:

„W imię Świętej i Nierozdzielnej Trójcy, dla wywyższenia świętej wiary katolickiej i rozwoju chrześcijaństwa, mocą powagi Pana naszego Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła i Naszą własną, po długiej i głębokiej rozwadze, wciąż błagając pomocy Bożej i zasięgnąwszy rady czcigodnych Braci kardynałów Świętego Kościoła rzymskiego, Patriarchów, Arcybiskupów i Biskupów obecnych w Rzymie, ogłaszamy, że Błogosławieni Andrzej Bobola, Jan Leonardi i Salwator da Horta istotnie są Świętymi, i zapisując ich do spisu świętych, polecamy, aby Kościół wspominał ich jako Świętych z pobożną czcią w dniach wyznaczonych na ich święta”

Kanonizacja bł. Andrzeja Boboli była piątą w naszych dziejach – po św. Stanisławie, św. Jacku, św. Stanisławie Kostce i św. Janie Kantym, a także pierwszą od 171 lat. Kilka dni później Ojciec Święty przyjął delegację 1300 polskich pielgrzymów, którym towarzyszyło 16 biskupów. Przedstawiciele Akcji Katolickiej wręczyli Piusowi XI ryngraf z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej, a audiencję zakończyło odśpiewanie „Boże coś Polskę”. Po kanonizacji ustalono, że relikwie wrócą do Polski. Stało się to w czerwcu 1938 roku.

Uroczysta Msza św. w 85. rocznicę kanonizacji św. Andrzeja Boboli zostanie odprawiona w Sanktuarium Narodowym w Warszawie, gdzie znajdują się integralne relikwie Świętego złożone w srebrno-kryształowej trumnie, a także w Sanktuarium w Strachocinie – miejscu Jego urodzin. Kult Św. Andrzeja Boboli wśród członków Akcji Katolickiej jest bardzo głęboki. Modlimy się w intencji naszej Ojczyzny za Jego wstawiennictwem, a wielokrotnie modlitwę umacnialiśmy nowenną do Św. Andrzeja Boboli.

„Patronie Polski Andrzeju Bobolo, ucz nas przez życie iść za Bożą wolą”.

Elżbieta Olejnik