Święty dzień Narodzin Syna Bożego

Po raz kolejny wkraczamy w tajemnicę obchodów Narodzin Syna Bożego. Przychodzący Emmanuel – Bóg z nami, obdarza nas miłością i pokojem. Piękna kościelna liturgia przybliża i uświadamia nam ten pierwotny gest bożo­narodzeniowego obdarowywania.  W ten świąteczny czas Jego narodzin prosimy Boga o to, byśmy mogli z radością przyjmować wiekuiste dary, które nam daje świętowanie narodzenia Chrystusa.

W imieniu własnym oraz całego Zarządu Akcji Katolickiej w Polsce na czele z JE Biskupem Markiem Mendykiem, Krajowym Asystentem, dziękując za wszelką życzliwość i pamięć, na czas radosnych Świąt Narodzenia Pana, pragniemy przełamać się tradycyjnym opłatkiem i przekazać, najpiękniejsze życzenia.  Niech popłyną one ku wszystkim Biskupom, naszym Kapłanom Asystentom, wszystkim Przyjaciołom oraz każdemu z Was pełniących oddaną służbę w Akcji Katolickiej życzymy pokoju, nadziei i miłości, błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!

W imieniu Zarządu KIAK

Urszula Furtak,
prezes Akcji Katolickiej w Polsce