„Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”. Nowy program duszpasterski dla Kościoła w Polsce na rok 2023/2024

Wraz z I Niedzielą Adwentu rozpoczynamy realizację nowego programu dla kościoła w Polsce. Podczas prezentacji programu Bp Czaja – przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski podkreślił, że ma on pomóc Kościołowi w Polsce postawić pierwsze kroki ku odnowie.

Zamierzamy w nowym roku kościelnym pobudzić wszystkich wiernych do refleksji nad jakością swej przynależności do Kościoła, swojego bycia w Kościele i zaangażowania na rzecz jego rozwoju i realizacji jego misji – mówił bp Andrzej Czaja.

Swoją formację w duchu programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce na rok 2023/2024 pod hasłem: „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”, będzie podejmowała także Akcja Katolicka. Pomogą nam w tym materiały formacyjne, które trafiły już do wszystkich diecezjalnych instytutów i Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej.

Podejmujemy kolejny rok naszej chrześcijańskiej formacji – napisał w nich  Bp Marek Mendyk, Krajowy Asystent Kościelny.  Zatrzymujemy się nad tajemnicą Kościoła i próbujemy rozumieć czym jest Kościół, do czego prowadzi i na czym buduje swoją tożsamość. Zawsze jest to formacja do życia wiarą i piękna intelektualna droga prowadząca do rozumienia istoty Kościoła.

Trzeba, aby Akcja Katolicka w danej wspólnocie stawała się miejscem doświadczenia Kościoła. Pamiętajmy, że weryfikacja eklezjalności wspólnoty dokonuje się poprzez konkretne rezultaty dynamiki życia grupy. Świadczy o tym nie tylko zewnętrzna aktywność wobec świata, ale także ożywienie osobistej i wspólnotowej modlitwy opartej na słowie Bożym, zaangażowanie w życie liturgiczne i sakramentalne – akcentuje Bp Marek Mendyk.

Na naszej stronie internetowej publikujemy również nowe kierunki oraz kalendarium dla Akcji Katolickiej w Polsce na kolejny rok 2024, zachęcając do podzielenia się nimi również szerzej.

Urszula Furtak
Prezes Akcji Katolickiej w Polsce