Uroczystość Wszystkich Świętych

Radujmy się w Panu obchodząc uroczystość Wszystkich Świętych – te słowa Antyfony wprowadzają nas do przeżywania dwóch dni jakże ważnych w życiu Kościoła: Wszystkich Świętych i Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych. Dziś, kiedy nawiedzamy groby naszych bliskich, by modlić się za nich, napełniają  nas wspomnienia i smutek, że ich już z nami nie ma ale też zaduma, refleksja nad naszym życiem, które jest krótkie. Jednak wiara, że „Życie zmienia się, ale się nie kończy” sprawia, że  „oczekujemy wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego”.

Wśród bliskich nam zmarłych wspominamy naszych przyjaciół i znajomych z Akcji Katolickiej, Księży Asystentów i Biskupów, którzy odeszli już do Pana.  Odrodzona ponad 25 lat temu Akcja Katolicka w Polsce mogła odrodzić się i powstać na nowo silna, radosna i prężna również dzięki właśnie tym osobom.

W Dniu Zadusznym zwracamy się myślą i modlitwą ku wspomnianym naszym  zmarłym, którzy Akcję Katolicką mieli w sercu a apostolskim zaangażowaniem pełnym poświęcenia dawali innym świadectwo swojego przywiązania do Chrystusa i Kościoła. Wierząc w świętych obcowanie módlmy się więc i prośmy o wstawiennictwo tych, którzy są  bliżej Pana Boga – aby kształt  i obraz obecnej Akcji Katolickiej, na trzech płaszczyznach (krajowej, diecezjalnej i parafialnej) nabrał znowu blasku jakiego życzył nam Święty Jan Paweł II nasz Patron.  Módlmy się, aby orędowali też za naszą Ojczyzną, która broniąc wartości chrześcijańskich jest ciągle osaczana mocami zła.

Elżbieta Olejnik