Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Zachęta do modlitwy.

W kolejnym roku, z wielką radością wraz z ks. Krzysztofem Sękułą, Asystentem Akcji Katolickiej Diecezji Elbląskiej przekazujemy zachętę do całodziennej modlitwy różańcowej w Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny 25.03.2023 r. Zorganizujmy się w naszych rodzinach, parafialnych oddziałach i diecezjalnych instytutach, by przez Maryję wypraszać łaski u Jezusa. Ufam, że członkowie Akcji Katolickiej podejmą się tego zadania, jakże dziś ważnego w trosce o młode pokolenie.

„Anioł rzekł do Maryi: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi będzie nazwane Synem Bożym” (Łk 1, 30-37).

Ta chwila Zwiastowania sprawiła, że w łonie Matki Najświętszej poczęło się nowe życie, dziecko. Bóg zapragnął stać się Dzieckiem, abyśmy wszyscy mogli mieć ufność dziecięctwa Bożego i żyć w całkowitym zaufaniu i zależności od Ojca Niebieskiego. „Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje”. (Mt 18, 1-5)

W dobie dzisiejszej, w bardzo trudnej sytuacji znalazły się dzieci i młodzież, którzy w większości, nie mając przykładu najbliższych, nie chcą żyć z Bogiem za co dzień. Są zaniedbane pod względem wiary, a proces zerwania z Objawieniem wciąż się pogłębia i postępuje.

Podążając za Świętym Łukaszem czytamy, że Jezus wzrastał, czynił postępy w mądrości, w latach, w łasce u Boga i u ludzi. Wraz ze swoimi Rodzicami Maryją i Józefem dwunastoletni Jezus udaje się na Święto Paschy do Jerozolimy. Był to czas przekazywania prawd wiary. Dziś brakuje obecności dzieci w świątyni, nawet podczas największych Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Dlatego tegoroczna modlitwa różańcowa w tę wyjątkową Uroczystość Zwiastowania, niech będzie czasem troski o młode pokolenie, dzieci i młodzież, czasem przyjęcia dziecka w imię Boga i otoczenia go modlitwą. Módlmy się o łaskę wiary dla nich, aby Matka Najświętsza, wypraszała u Swego Syna cud przemiany. Niech Duch Święty zstąpi i moc Najwyższego pobudzi ich wiarę, aby odkryli radość bycia w tym, co należy do naszego Ojca.

Proponuję, aby tego szczególnego dnia, który wybrał Bóg na objawienie radosnej nowiny, podjąć trud i zjednoczyć się na całodniowej modlitwie różańcowej w naszych wspólnotach od północy 25.03, aż do zakończenia dnia. Potrzeba znaleźć, osobiście lub telefonicznie, 48 osób, które w wybranym przez siebie czasie, co pół godziny (0.00, 0.30…, 6.00, 6.30…, 15.00, 15.30, 21.00…, 23.30), tam gdzie są podejmą modlitwę różańcową i odmówią jedną część różańca świętego (część radosna).

I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje…

ks. Krzysztof Sękuła
Asystent Akcji Katolickiej Diecezji Elbląskiej

Urszula Furtak
prezes Akcji Katolickiej w Polsce

 

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – 25.03.2023

Całodzienny różaniec

Godzina Imię i Nazwisko Godzina Imię i Nazwisko
0.00 12.00
0.30 12.30
1.00 13.00
1.30 13.30
2.00 14.00
2.30 14.30
3.00 15.00
3.30 15.30
4.00 16.00
4.30 16.30
5.00 17.00
5.30 17.30
6.00 18.00
6.30 18.30
7.00 19.00
7.30 19.30
8.00 20.00
8.30 20.30
9.00 21.00
9.30 21.30
10.00 22.00
10.30 22.30
11.00 23.00
11.30 23.30