W drodze na Synod – spotkanie kontynentalne FIAC

Odbyło się kolejne spotkanie kontynentalne FIAC dla Europy i basenu Morza Śródziemnego, które w formie online miało miejsce 5 września 2023r.

Cel prac kontynentalnych oraz jak przygotowana jest Europa do mającego się niebawem rozpocząć Synodu zaprezentowali: Giuseppe Notarstefano, prezes włoskiej Akcji Katolickiej oraz  Giuseppina De Simone, dyrektor Dialogu, która uczestniczyła w pracach procesu synodalnego Europy. Akcja Katolicka, z wielu krajów Europy, wzięła udział w dotychczasowych pracach, składając swoje wnioski i spostrzeżenia, określając potrzeby i kierunki umacniania wiary w Kościele.

W drugim bloku spotkania wraz z Ewą Fernandez Mateo, prezes AK z Hiszpanii, koordynatorem Sekretariatu FIAC, zastanawiano się jak jeszcze Akcja Katolicka może uczestniczyć w Synodzie. Warto dodać, że papież Franciszek mianował ją jako gościa specjalnego XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. Eva Fernández Mateo będzie reprezentować Międzynarodowe Forum Akcji Katolickiej.

Ostatnią częścią kontynentalnego spotkania FIAC była praca w grupach językowych. Małe grupy pozwalają nie tylko na wypowiedzi większej grupy uczestników ale przede wszystkim są okazją do bliższego poznania i zbudowania wzajemnych relacji. W tym bloku przedstawicielki dwóch krajów: Austrii i Polski, szerzej podzieliły się doświadczeniami z rozeznania synodalnego, z których wynika, że niezmiennie powinny nas prowadzić treści ewangeliczne i świadectwo życia oparte na Dekalogu. Zapowiedzią kolejnych spotkań „W drodze z Synodem” oraz wspólna modlitwa, zakończyła późnym wieczorem nasze spotkanie.

W spotkaniu uczestniczyło 23 przedstawicieli Akcji Katolickiej. Polską Akcję Katolicką reprezentowała Urszula Furtak prezes Akcji Katolickiej w Polsce oraz dr Marek Kuczyński z DIAK Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej.

Urszula Furtak