Wielki Post – asceza, czas łaski i pójście razem

Środą Popielcową rozpoczynamy kolejny w naszym życiu Wielki Post. Stajemy, przed kolejną szansą by odnowić w sobie doświadczenie Bożej bliskości i miłości. To czas kiedy wiele znaków i gestów przyjmujemy w pokorze. Popiół, pokuta, nabożeństwa drogi krzyżowej i gorzkie żale, podejmujemy je by podążać drogą Chrystusa.

Ojciec Święty Franciszek w Orędziu na Wielki Post 2023 wskazuje – „(…) Asceza wielkopostna to usiłowanie, zawsze ożywiane łaską, do przezwyciężenia naszego braku wiary i oporów, żeby pójść za Jezusem drogą krzyżową.” To dla nas szczególnie świeckich zgromadzonych w Akcji Katolickiej czas głębszej refleksji nad dzisiejszą wygodną rzeczywistością, nad tym gdzie jestem i czy celem mego życia jest nadal moje osobiste zmartwychwstanie? Czy zdaję sobie sprawę jak wiele jest tych duchowych nici, które tkają dla nas przepiękny płaszcz Bożej łaski.

Wielki Post to także czas odprawianych rekolekcji, także tych dla Akcji Katolickiej przeżywanych w diecezjalnych instytutach ale też oczekujemy na te, które mają umocnić wszystkich członków Rady Krajowej. Na ten nasz rekolekcyjny zaplanowany czas, w przywołanym Orędziu Papieża Franciszka odnajdujemy wskazania także dla nas: „Na „rekolekcje” na górze Tabor Jezus zabiera ze sobą trzech uczniów, wybranych by byli świadkami wyjątkowego wydarzenia. Chce, aby to doświadczenie łaski nie było indywidualne, lecz wspólne, jak zresztą całe nasze życie wiary. Za Jezusem idzie się razem. I razem, jako Kościół pielgrzymujący w czasie przeżywamy rok liturgiczny, a w nim Wielki Post, idąc z tymi, których Pan postawił obok nas jako współtowarzyszy podróży.”

Wiele Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej podejmuje przygotowanie inicjatyw i nabożeństw wielkopostnych, by dać świadectwo swego przywiązania do Chrystusa i Kościoła. Starajmy się w tej trudnej dzisiejszej rzeczywistości świata nie tracić dobra i odwagi niesienia Bożej miłości dla drugiego człowieka.

Niech Wielki Post przygotuje nas do przeżywania męki i krzyża by promieniując wiarą, nadzieją i miłością, ukazywać innym Chrystusa w Kościele, byśmy u kresu życia mogli dotrzeć do łaski zmartwychwstania.

„”.

Urszula Furtak,
prezes Akcji Katolickiej w Polsce