Wszyscy w obronie Św. Jana Pawła II

Nie ustają głosy i inicjatywy w obronie św. Jana Pawła II. Z prośbą o rozmowę kolejny raz do studia Radia Zielona Góra została zaproszona Urszula Furtak, prezes Akcji Katolickiej w Polsce.
Radiowe spotkanie stało się kolejny raz do chwili zatrzymania nad wspomnieniami minionego czasu, spotkań Wielkiego Papieża Polaka z młodymi, również na kanwie jego listu do młodych, którego właśnie obchodzimy kolejną rocznicę. Stało się też  zapowiedzią i zachętą do udziału w kolejnych wydarzeniach.