XV Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie

W Poznaniu zakończyło się organizowane przez Akcję Katolicką XV Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie. Poprzez osiem kolejnych wystąpień i wykładów dokonano wprowadzenia w nowy program duszpasterski Kościoła na rok 2023/2024 zawarty w haśle „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”.
Sesje wykładowe poprzedziła Msza Święta w kościele św. Rocha pod przewodnictwem kard. Dominika Duki OP z Pragi. Słowo Boże wygłosił Abp Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
Całość wykładów, poprowadzona przez znakomitych prelegentów, wzajemnie się uzupełniająca stała się wskazaniem dla wielu uczestników Forum, duchownych i świeckich, jak podczas nowego roku duszpasterskiego ważne będzie, odkrywanie na nowo i pogłębianie naszej więzi we wspólnocie Kościoła. Jak może się realizować nasza wspólna odpowiedzialność za Kościół.
Wśród uczestników Forum znaleźli się przedstawiciele Akcji Katolickiej z diecezji Kaliskiej, Pelplińskiej, Płockiej , Toruńskiej, Zielonogórsko -Gorzowskiej oraz licznie przybyli z Archidiecezji Poznańskiej, której gratulujemy organizacji tego wydarzenia.
Urszula Furtak,
prezes Akcji Katolickiej w Polsce