Zapraszamy do udziału w III. edycji Kongresu 108. Błogosławionych męczenników II Wojny Światowej

Akcja Katolicka w Polsce jest patronem wspierającym III. edycję Kongresu 108. Błogosławionych męczenników II Wojny Światowej, który odbędzie się 27 i 28 kwietnia 2023 r. Inauguracja obrad odbędzie się w Krotoszynie, miejscu urodzenia bł. Biskupa Michała Kozala, aby w kontekście 80. rocznicy męczeńskiej śmierci najmłodszego Biskupa II Rzeczypospolitej, w sposób szczególny uhonorować i przybliżyć duchowość autentycznego przywódcy polskiego duchowieństwa w KL Dachau. 26 stycznia 1943 r. Ordynariusz Diecezji Włocławskiej został zabity przez Niemców zastrzykiem z fenolu.

Drugi dzień obrad zaplanowano w Kaliszu. Na Kongres złożą się dwie główne debaty oraz 12 paneli tematycznych, których tytuły są myślami Błogosławionych Męczenników. W sposób szczególny w organizację Kongresu włącza się Ks. Dr Sławomir Kęszka, Asystent Akcji Katolickiej Diecezji Kaliskiej, któremu pielęgnowanie pamięci męczenników z Dachau, jest szczególnie bliskie. Szczegółowe informacje o Kongresie wraz z możliwością rejestracji udziału znajdują się na stronie www.k108.pl.

29 kwietnia w ramach obchodów Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu o godz. 12. odbędzie się Msza św. Eucharystię poprzedzi otwarcie wystawy o księżach męczennikach II wojny światowej o godz. 11 w Sanktuarium Świętego Józefa. Obchody są kontynuacją dziękczynnych pielgrzymek księży-więźniów obozu koncentracyjnego Dachau, którzy 29 kwietnia 1945 roku zostali cudownie wyzwoleni z obozowej niewoli za przyczyną św. Józefa Kaliskiego.

Po zakończeniu wojny i powrocie do kraju polscy księża i zakonnicy wypełnili swoje obozowe ślubowanie i corocznie pielgrzymowali w dniu 29 kwietnia do Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu z dziękczynieniem. W 1970 r., w 25. rocznicę wyzwolenia obozu, ufundowali w podziemiach kaliskiego Sanktuarium Patrona Kościoła Powszechnego, Kaplicę Wdzięczności i Męczeństwa oraz utworzyli Muzeum i Archiwum, w których zgromadzone zostały dokumenty i przedmioty z lat ich obozowej gehenny.

Od 2005 r., decyzją Konferencji Episkopatu Polski, w miejsce pielgrzymek byłych więźniów KL Dachau, w Kaliszu odbywają się ogólnopolskie obchody Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego.

Urszula Furtak,
prezes Akcji Katolickiej w Polsce