Zapraszamy na rekolekcje Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej

Od kilku lat w różnej formie Zarząd Krajowy Akcji Katolickiej wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i przedkłada propozycję uczestnictwa w rekolekcjach wielkopostnych dedykowanych dla liderów, zarządów i wszystkich członków. Za niespełna miesiąc, w dniach 10-12 marca 2023 r. w Domu Formacyjnym Dobre Miejsce, ul. Dewajtis 3 w Warszawie, Bielany odbędą się rekolekcje wstępnie zaplanowane dla Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej. Niemniej jednak istnieje szersza możliwość przyłączenia się i utworzenia szerszej wspólnoty.

Tegoroczne rekolekcje z tematem przewodnim „Promieniując wiarą, nadzieją i miłością, ukazywać Chrystusa w Kościele”, poprowadzi Ks. prof. Janusz Królikowski. Temat zaczerpnięty z konstytucji Lumen gentium II Soboru Watykańskiego (nr 31) wpisuje się w hasło programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2023 „Wierzę w Kościół Chrystusowy”.

Zachętą do podjęcia wspólnej formacji niech będą także dla nas słowa Papieża Franciszka skierowane do Polaków podczas środowej audiencji 15 lutego: „Wobec rosnącego braku zainteresowania życiem duchowym a także braku wiary, zachęcam was do odważnego głoszenia Jezusa i dzielenia się Nim z ludźmi, którzy nie mają doświadczenia spotkania z żywym Bogiem. Nie obawiajcie się na tej drodze własnych ograniczeń, ponieważ przykład Apostołów pokazuje nam, że doświadczenie misyjne jest częścią formacji chrześcijańskiej. Z serca wam błogosławię!” – mówił papież. W dalszej części katechezy wskazywał – „Głoszenie dokonuje się idąc razem: Pan posyła wszystkich uczniów, ale nikt nie idzie sam. Kościół apostolski cały jest misyjny i w misji odnajduje swoją jedność. Tu leży klucz głoszenia.”

Spotkanie rekolekcyjne Akcji Katolickiej rozpocznie się kolacją o godz. 18.00 w dniu przyjazdu – piątek, 10 marca a zakończy obiadem o godz. 12.30 w niedzielę 12 marca. Koszt udziału z noclegiem i pełnym wyżywieniem to 390 zł. w pokoju dwuosobowym i 490 zł. w pokoju jednoosobowym. Wpłata należności na konto KIAK. Zgłoszenia maksymalnie do 02 marca 2023 r. na adres mailowy Biura KIAK: akwpl@ak.org.pl.

Ks. prof. Janusz Królikowski to doktor habilitowany teologii, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, dogmatyk, watykanista, wieloletni wykładowca Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie. Odważnie podejmuje zagadnienia stosunku Kościoła do współczesnego świata, krytycznie odnosząc się do różnych ustępstw moralnych i duszpasterskich czynionych przez niektórych duchownych i świeckich przedstawicieli tzw. Kościoła otwartego. Bierze zawsze w obronę tradycję rozumianą zarówno w sensie kościelnym, jak i narodowym. Chętnie współpracuje z historykami i historykami sztuki, uznając, że dziedziny te potrzebują także głosu teologa. Ks. Profesor jest autorem licznych publikacji. Warto zwrócić uwagę na jedną z ostatnich „Nie mamy prawa milczeć! Apologia Kościoła”.

W imieniu Zarządu KIAK serdecznie zapraszam do jak najszerszego uczestnictwa szczególnie diecezjalnych prezesów i delegatów do Rady KIAK oraz przedstawicieli wszystkich diecezji.

Urszula Furtak,
Prezes Akcji Katolickiej w Polsce