Iść za Jezusem – informacja z zebrania zarządu KIAK 5 lipca 2024

W dniu 5 lipca 2024r. odbyło się, w trybie on-line, pierwsze zebranie Zarządu VIII kadencji, w którym uczestniczyli wszyscy członkowie powołani do tego gremium przez Radę KIAK w dniu 14. 06. 2024r na Jasnej Górze. W spotkaniu uczestniczył ks. bp Marek Mendyk Krajowy Asystent Kościelny Akcji Katolickiej, który poprowadził modlitwę na rozpoczęcie zebrania oraz wygłosił pasterskie słowo. Podkreślił w nim, że Jezus powinien być w centrum  naszego życia i naszej działalności, tego co robimy.  Wtedy wszystko będzie miało sens, a w naszym życiu nie będzie chaosu. Za Jezusem warto iść – powiedział Ksiądz Biskup i tego powinniśmy się trzymać.

Nowo wybrany Zarząd ukonstytuował się  w sposób następujący:

p. Andrzej Kamiński – prezes ; p. Jeremi Kalkowski – wiceprezes; p. Robert Rybak – wiceprezes; p. Elżbieta Olejnik – sekretarz; p. Aneta Wolna – skarbnik; p. Bogumiła Kania-Łącka, p. Teresa Misiewicz, p. Barbara Wątkowska, p. Janusz Leśniak – członkowie Zarządu. Przedstawicielem Zarządu KIAK do Kapituły Medalu AK została p. Bogumiła Kania-Łącka.

Jednym z punktów programu było podsumowanie Ogólnopolskiej Pielgrzymki Akcji Katolickiej na Jasną Górę w dniach 14-15 czerwca 2024r.  W tym miejscu prezes Andrzej Kamiński  podziękował jeszcze raz wszystkim, którzy współtworzyli to modlitewne spotkanie, JE ks.bp. Ignacemu Decowi, JE ks. bp. Markowi Mendykowi – za głębokie i pełne refleksji  homilie wygłoszone podczas Mszy św., Ojcom Paulinom za życzliwe przyjęcie, Kapłanom, Prezesom i Członkom Akcji Katolickiej przybyłym z całej Polski wraz z Pocztami Sztandarowymi za obecność i tworzenie wspólnoty, Diecezji Sandomierskiej za nocne modlitewne czuwanie w Kaplicy Matki Bożej, ks. Jarosławowi Sroce z Poczesnej za poprowadzenie rozważań różańcowych i wszystkim, których wymienić jest trudno, ale mamy ich we wdzięcznej pamięci i w sercu.

Zebranie poświęcone było omówieniu najważniejszych spraw bieżących oraz inicjatyw zaplanowanych w kalendarium Akcji Katolickiej w najbliższym czasie, a są to m. in.:  Sztafeta  do grobu bł. Ks. Jerzego Popiełuszki – ku czci Męczenników Stanu Wojennego,  Koncert Pieśni Patriotycznej,  współpraca z Instytutem Polskim Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii.

Zostały też przyjęte przez Zarząd dwa  stanowiska: stanowisko  Akcji Katolickiej w Polsce wobec działań MEN oraz stanowisko w sprawie traktowania przez władze  ks. Michała Olszewskiego.

Z optymizmem i z błogosławieństwem Księdza Biskupa Marka Mendyka rozpoczęliśmy kolejny etap historii Akcji Katolickiej w Polsce.

Elżbieta Olejnik – sekretarz Zarządu