Informacja Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej – Częstochowa, Jasna Góra, 14 czerwca 2024r.

Rada Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej obradowała na nadzwyczajnym zebraniu wyborczym w dniu 14 czerwca 2024 roku, w Sali Papieskiej na Jasnej Górze. Zebranie otworzył p. Andrzej Kamiński prezes Akcji Katolickiej w Polsce powołany dekretem KEP w dniu 13 marca 2024r. W krótkim wystąpieniu podziękował ustępującemu Zarządowi za wkład pracy i poświęcony czas, a także pani prezes Urszuli Furtak za jej gorliwą i pełną poświęcenia pracę jaką wykonywała przez okres dwóch kadencji.

Modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego przed obrazem Chrystusa Miłosiernego, poprowadzona przez JE Biskupa Marka Mendyka  Krajowego Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej, dopełniła tę część zebrania.

Następnie przystąpiono do wyboru Zarządu Krajowego na VIII kadencję, Komisji Rewizyjnej oraz członka Kapituły Medalu  „Za Dzieło  Apostolstwa” jako przedstawiciela Rady KIAK. W skład nowego Zarządu KIAK wybrano następujące osoby: p. Aneta Wolna ( Diecezja Ełcka), p. Robert Rybak (Diecezja Tarnowska), p.  Jeremi Kalkowski (Diecezja Rzeszowska), p.  Bogumiła Kania-Łącka ( Archidiecezja Poznańska), p.  Janusz Leśniak (Diecezja Siedlecka), p.  Elżbieta Olejnik (Archidiecezja Warszawska), p.  Teresa Misiewicz (Diecezja Bydgoska), p. Barbara Wątkowska (Diecezja Płocka). Zarząd ukonstytuuje się na najbliższym posiedzeniu, którego termin zostanie wskazany przez Prezesa KIAK.  Do Komisji Rewizyjnej zostały wybrane następujące osoby: p. Marek Witkowski (Diecezja Zielonogórsko – Gorzowska), przewodniczący, p.  Janina Kłosowska (Diecezja Pelplińska), p. Stanisław Mrugała ( Archidiecezja Przemyska), p.  Adam Stawiarski (Archidiecezja Krakowska), p. Marian Pałdyna (Diecezja Siedlecka) –  członkowie. Na członka Kapituły Medalu „Za Dzieło Apostolstwa” wybrano p. Ryszarda Furtaka (Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska).

Po zakończonych obradach Członkowie Rady uczestniczyli we Mszy św. sprawowanej przez JE Biskupa Marka Mendyka w Kaplicy Matki Bożej Królowej Polski, a następnie w Apelu Jasnogórskim,  podczas którego prezes Andrzej Kamiński odczytał  Akt Zawierzenia Akcji Katolickiej Matce Bożej. Zwieńczeniem bogatego w przeżycia i owocnego czasu było złożenie wiązanki kwiatów przed pomnikiem Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego.

Członkowie Rady KIAK wezmą udział w 28. Ogólnopolskiej Pielgrzymce  Akcji Katolickiej na Jasną Górę, w dniu 15 czerwca br.,  która zakończy się Mszą św. pod przewodnictwem JE Biskupa Ignacego Deca na Szczycie Jasnogórskim.

Króluj nam Chryste!

W imieniu Zarządu Akcji Katolickiej w Polsce
Prezes Andrzej Kamiński
Jasna Góra, 14 czerwca 2024 r.