Komunikat Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej. Z troską o Akcję Katolicką i Ojczyznę.

Rada Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej obradowała na zwyczajnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym, w dniu 10 lutego 2024 r., w Centrum Okopowa w Warszawie. Gromadzący się przedstawiciele Akcji Katolickiej wszystkich diecezji, swoje spotkanie rozpoczęli Mszą Św. podczas, której polecano Ojczyznę naszą Polskę oraz odpowiedzialne wybory nowych władz Akcji Katolickiej. Eucharystii przewodniczył Biskup Marek Mendyk, Krajowy Asystent Akcji Katolickiej, Biskup Świdnicki. Zebranie Rady Krajowej społeczność Akcji Katolickiej w Polsce poprzedziła modlitewnym wsparciem odprawiając nowennę za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, patrona Akcji Katolickiej.

Pierwszą część spotkania Rady wypełniły prace, zgodne z wymogami Statutu. Przedstawiono  sprawozdania za rok 2023, które zastały przyjęte a Rada udzieliła absolutorium Zarządowi KIAK. Rada Krajowa Akcji Katolickiej podziękowała Pani Urszuli Furtak za dwie pełnione w latach 2016-2020 i 2020-2024 (dopuszczalne Statutem AK) kadencje Prezesa Akcji Katolickiej w Polsce, wytężonej pracy i wielkiego oddania Kościołowi poprzez dzieło Akcji Katolickiej, zaznaczając pragnienie, by swoim doświadczeniem nadal wspierała prace krajowe Stowarzyszenia. Pani Prezes podziękowała Zarządowi KIAK za współpracę i wspólna służbę Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie poprzez dzieło Akcji Katolickiej w Polsce, kształtowaną pracą VII kadencji Zarządu KIAK.

Jednocześnie rozpoczęto procedurę wyboru władz Akcji Katolickiej w Polsce na kolejną VIII kadencję 2024-2028. Rada KIAK dokonała wyboru trzech kandydatów na prezesa Zarządu KIAK. Podczas zaplanowanego w połowie marca 2024 r. zebrania Konferencji Episkopatu Polski, spodziewany jest wybór prezesa dla Akcji Katolickiej w Polsce. Debata nad bogatą agendą spotkania oraz towarzyszące obradom Rady Krajowej rozmowy niedokończone Akcji Katolickiej, dopełniły i umocniły wzajemne relacje a także wspólną troskę o polskie sprawy.

Rada Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej, jako środowisko reprezentujące katolików świeckich wyraziła zdecydowany sprzeciw wobec wielu zmian wprowadzanych do przestrzeni publicznej bez poszanowania obowiązującego prawa, marginalizowania czy wręcz stygmatyzowania spraw ludzi wierzących, w tym próby usunięcia nauki religii z programu nauczania a także coraz śmielej publikowane plany legalnego zabijania poczętych do życia nienarodzonych dzieci. Upomnienie się o sprawy Polski z wolnością słowa, sprawiedliwymi sądami i troską o bezpieczeństwo wszystkich obywateli jest naszym – członków Akcji Katolickiej – zadaniem i zobowiązaniem.                                

W imieniu Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej,

Przewodniczący Rady KIAK
Jeremi Kalkowski, Diecezja Rzeszowska

Warszawa, 10.02.2024r.