Pielgrzymi nadziei

Sobota była  drugim dniem pielgrzymowania, które tradycyjnie  rozpoczęło się w archikatedrze częstochowskiej  pw. Świętej Rodziny.  Licznie przybyłych  pielgrzymów, Członków Akcji Katolickiej ze wszystkich diecezji w Polsce, powitał w imieniu abp. Wacława Depo, proboszcz katedry ks. prałat Włodzimierz Kowalik. Następnie  słowo do zgromadzonych osób skierował pan Andrzej Kamiński prezes Akcji Katolickiej w Polsce. Kolejnym punktem programu było wręczenie  medali „Za Dzieło Apostolstwa” szczególnie zasłużonym członkom  Akcji Katolickiej.  W 2024 roku medalem „Za Dzieło Apostolstwa” zostali odznaczeni: p. Danuta Figiela (archidiecezja przemyska), p. Teresa Niewińska (archidiecezja białostocka), p. Aneta Wolna (diecezja ełcka) i p. Jerzy Skórkiewicz (diecezja radomska). Po tej uroczystej chwili Biskup Marek Mendyk pogratulował laureatom i w krótkim wystąpieniu zwrócił uwagę na słowo „nadzieja”,  które wpisuje się w atmosferę przeżywanej uroczystości, a które wybrzmiewa szczególnie w haśle programu duszpasterskiego KEP na  2025 rok, a brzmi ono: „Pielgrzymi nadziei”. Nadzieja motywuje nas do działania – powiedział Ksiądz Biskup –  i utwierdza nas w przekonaniu, że warto poświęcać się i mieć nadzieję. Mamy być  „solą ziemi” i „światłem świata”.

Po uroczystości w katedrze przybyli pielgrzymi oraz kapłani  uczestniczyli w  modlitewnym przemarszu na Jasnogórski Szczyt, gdzie  o godz. 12.00  sprawowana była  uroczysta Msza św. pod przewodnictwem JE Ks. Bpa Prof. Ignacego Deca, pierwszego Biskupa Świdnickiego, który również wygłosił homilię. Współcelebransem był JE Ks. Bp Marek Mendyk. We Mszy św. uczestniczyło około sześćdziesięciu Księży Asystentów Diecezjalnych i Parafialnych Akcji Katolickiej, którzy przybyli wraz z pielgrzymami.  Na zakończenie Eucharystii, prezes Andrzej Kamiński odczytał Akt zawierzenia Akcji Katolickiej Matce Bożej Królowej Polski, podziękował Biskupowi Ignacemu Decowi  za sprawowaną Mszę św. i bogatą w przekazie homilię. Było to głębokie, bogate duchowe przeżycie skłaniające do refleksji, które na długo pozostanie w pamięci, świadomości i w naszych sercach.  Było uroczyście, kolorowo, dziesiątki sztandarów diecezjalnych i parafialnych, transparenty prezentujące diecezje i parafie. Rozstawaliśmy się ubogaceni, radośni,  z nadzieją na spotkanie za rok, na które już zostaliśmy zaproszeni.

Elżbieta Olejnik