Podziękowanie za czas pełnionej misji.

Dzień 14 marca 2024 roku otwiera nową kartę historii Akcji Katolickiej w Polsce. Wybór przez Konferencję Episkopatu prezesa Akcji Katolickiej na kolejną kadencję zamyka czas prezesury Pani Urszuli Furtak, która z poświęceniem i wielką gorliwością przez osiem lat (dwie dopuszczalne Statutem kadencje) wypełniła powierzona Jej misję.

Pani Urszula Furtak jest członkiem Akcji Katolickiej od blisko 30 lat, tj. od powołania Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej. Swoją działalność owocnie realizowała w strukturach: parafialnej, diecezjalnej i krajowej. Powołana dekretem Konferencji Episkopatu Polski z dnia 16 kwietnia 2016 roku pełniła funkcję Prezesa Akcji Katolickiej w Polsce do 14 marca br. W czasie ośmiu lat pełnienia tej funkcji wypełniała nie tylko obowiązki prezesa zapisane w Statucie Akcji Katolickiej, ale była inicjatorem i pomysłodawcą nowych kierunków działalności apostolskiej i potrzeb Stowarzyszenia. Wszystkie konsekwentnie podejmowane przy umiejętnej współpracy z Zarządem KIAK.

Wśród najważniejszych inicjatyw zrealizowanych podczas pełnienia funkcji Pani Urszuli Furtak, jako prezesa Akcji Katolickiej w Polsce, warto przywołać przeprowadzenie procedury i uroczystości ogłoszenia Św. Jana Pawła II Głównym Patronem Akcji Katolickiej w Polsce. Szczególną troską Pani Prezes otaczała potrzebę formacji. Z jej inicjatywy organizowano między diecezjalne rekolekcje formacyjne dla członków Akcji Katolickiej, co dało po raz pierwszy możliwość przedstawicielom mniej licznych DIAK skorzystania z rekolekcji a także przywrócono zaniechane rekolekcje dla Asystentów Diecezjalnych Akcji Katolickiej. Warto przywołać troskę o organizację uczestnictwa w pielgrzymowaniu do Św. Wojciecha w Gnieźnie, Św. Józefa w Kaliszu a szczególnie wyjątkowo bogatą formę Ogólnopolskiej Pielgrzymki na Jasną Górę.

W 2018 roku znalazła się w składzie Kościelnego Komitetu Honorowego obchodów 100-lecia przywrócenia relacji dyplomatycznych między Polską i Stolicą Apostolską. Powołana została również w skład Rady Apostolstwa Świeckich i Rady Misyjnej Konferencji Episkopatu Polski. W latach 2017-2019 przy współpracy z KEP i Zarządem Krajowym przeprowadziła nowelizację Statutu Akcji Katolickiej w Polsce z jednoczesnym ustanowieniem Statutów Diecezjalnych Akcji Katolickiej.

Umiłowanie pracy dla Kościoła i Ojczyzny zaowocowało projektami realizowanymi przy współpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za pamięć historyczną i patriotyczną w Polsce w tym m. in. realizacja projektu „Zapal znicz na grobie bohatera”. Z powodzeniem realizowane w wielu diecezjach muzyczne inicjatywy patriotyczne znalazły swój finał w ośmiu edycjach Ogólnopolskiego Koncertu Pieśni Patriotycznej na Zamku Królewskim w Warszawie.

W inicjowanej pracy apostolskiej z powodzeniem wykorzystała działalność wydawniczą oraz medialną Akcji Katolickiej poszerzoną w 2017 roku o media społecznościowe. Podczas sprawowania jej funkcji prezesa ożywiono kontakty z Zarządami DIAK poprzez niezliczone spotkania w diecezjach. Nowy świeży wymiar otrzymała współpraca międzynarodowa m.in. z Instytutem Polskiej Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii, FIAC w Rzymie, ZDK w Niemczech oraz z tworzącą się Akcją Katolicką na Litwie.

Za swoją działalność uhonorowana została m.in. w 2004 roku „Krzyżem Zasługi dla Kościoła i Ojczyzny”, w 2019 roku „Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości” a w 2022 roku medalem Akcji Katolickiej w Polsce „Za dzieło apostolstwa”.

Dotychczasowe osiągnięcia Pani Urszuli Furtak jako członka Akcji Katolickiej, wieloletniego prezesa parafialnego i diecezjalnego a także prezesa Akcji Katolickiej w Polsce świadczą o tym, że Opatrzność Boża zarezerwowała dla niej tę funkcję znając wszystkie zalety, cechy umysłu i charakteru, jakimi Pan Bóg ją obdarzył. Wymienione inicjatywy, to tylko pewien fragment ogromu pracy, jaki Pani Prezes Urszula Furtak wykonywała dla Akcji Katolickiej i Kościoła w Polsce, przyczyniając się do wzrostu wiary poprzez osobiste świadectwo, w realizacji powołania świeckich do służby Kościołowi.

Dziś, dziękujemy Pani Prezes, za Jej pełną poświęcenia pracę, którą wypełniała zawsze z radością i uśmiechem dając tym samym nadzieję, że warto służyć słusznej sprawie.

Króluj nam Chryste!

Zarząd Akcji Katolickiej w Polsce