Spotkanie Komisji Rewizyjnej

W dniu 13 stycznia 2024 roku, w biurze Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Zakres kontroli obejmował rok 2023. Badaniu poddano dokumenty dotyczące prac Zarządu KIAK oraz dokumentacji finansowej. Sporządzono stosowne protokoły i sprawozdawania, które zostaną przedstawione Radzie Krajowej w lutym bieżącego roku.

Komisję Rewizyjną reprezentowali: przewodniczący Marek Witkowski, sekretarz Janina Kłosowska oraz Adam Stawiarski. Zarząd KIAK reprezentowała skarbnik Aneta Wolna wraz z dyrektor Biura KIAK Teodorą Wojnowską.

 

Marek Witkowski, przewodniczący KR KIAK