„Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”

„Uczestniczę we wspólnocie Kościoła” – pod takim hasłem w dniach 14-15 czerwca 2024 roku odbyła się 28. Ogólnopolska pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę. W piątek 14 czerwca br. w Sali Papieskiej  na Jasnej Górze odbyło się Zebranie Wyborcze Rady KIAK.  Przybyłych Członków Rady, Księdza Biskupa Marka Mendyka oraz obecnych na sali Księży Asystentów Akcji Katolickiej powitał p. Andrzej Kamiński  prezes Akcji Katolickiej w Polsce powołany dekretem Konferencji Episkopatu 4 marca 2024 roku. Było to pierwsze spotkanie prezesa Kamińskiego z Radą KIAK, co podkreślił w swoim krótkim wystąpieniu.  Pan Kamiński objął tę funkcję po p. Urszuli Furtak, która pełniła funkcję prezesa  przez dwie kadencje. Pan Prezes  zaakcentował to  w wygłoszonym słowie i wyraził podziękowanie pani Urszuli Furtak za jej gorliwą pracę i poświęcenie. Modlitwę przed rozpoczęciem obrad poprowadził Ks. Biskup Marek Mendyk Krajowy Asystent Akcji Katolickiej w Polsce. Była to Koronka do Miłosierdzia Bożego przed obrazem Chrystusa Miłosiernego  peregrynującego po Polsce, obecnego w tym dniu na Jasnej Górze.  W kolejnej części zebrania dokonano wyboru Zarządu KIAK na kolejną VIII kadencję, wyboru Komisji Rewizyjnej oraz przedstawiciela Rady KIAK do Kapituły Medalu  „Za Dzieło Apostolstwa”.  Po zebraniu Rady wszyscy udali się do kaplicy Matki Bożej na Mszę św., której przewodniczył JE Biskup Marek Mendyk oraz na Apel Jasnogórski.  Kaplicę Matki Bożej wypełnili członkowie Akcji Katolickiej wielu Diecezji w tym  Diecezji Białostockiej, Zielonogórsko-gorzowskiej, Siedleckiej,  Sandomierskiej i innych, którzy przybyli  na Jasną Górę już w piątek, aby mieć więcej czasu na modlitwę przed Obrazem Jasnogórskiej Królowej. Podczas Apelu prezes Andrzej Kamiński odczytał  Akt zawierzenia Akcji Katolickiej Matce Bożej Królowej Polski. / link do apelu: https://youtu.be/eWJf79L18yc

https://www.youtube.com/live/eWJf79L18yc?si=fle76Ah2Jqjz4LAq /.

Nocne czuwanie w Kaplicy prowadziła Akcja Katolicka Diecezji Sandomierskiej. Zwieńczeniem pierwszego dnia pielgrzymki było złożenie wiązanki kwiatów przed pomnikiem Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego.

Elżbieta Olejnik


Akt Zawierzenia Akcji Katolickiej w Polsce Matce Bożej.pdf