Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Zachęta do modlitwy

Anioł rzekł do Maryi: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. (…) Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. (…) Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa (Łk 1, 30-38).

Święty Jan Paweł II w encyklice „Redemptoris Mater” poświęconej Najświętszej Maryi Pannie pisze, że Maryja, „szła naprzód w pielgrzymce wiary”. Dzisiaj Maryja jako nasza najlepsza Matka uczy nas wiary. Biorąc więc do rąk różaniec i rozważając tajemnice radosne chcemy uczyć się od Maryi prawdziwej wiary i przekazywać ją następnym pokoleniom.

Każdy z nas ma swoje zwiastowanie. Tak jak do Maryi i do nas Bóg posyła anioła ze wspaniałą wiadomością. Ta wiadomość to prawda, że Bóg nas kocha, że ma wobec nas wspaniały plan swej miłości. Nieraz nie bardzo rozumiemy to zwiastowanie, szczególnie teraz, gdy trudności się piętrzą, i gdy coraz częściej dostrzegamy wśród młodego pokolenia brak potrzeby praktycznej wiary. Wielokrotnie pytamy Boga dlaczego tak jest? Maryja, mimo tego, że też nie wszystko rozumiała, „Jakże się to stanie skoro nie znam męża”?, odpowiedziała Bogu swym bezgranicznym „fiat”, zaufaniem do końca, aż po sam Krzyż. Rozważając tajemnice radosne przez wstawiennictwo Matki Najświętszej, Niepokalanej, Wspomożycielki wiernych prośmy, aby Jezus Chrystus, który przyszedł na ten świat jako Dziecię i dorastał w Świętej Rodzinie obdarzył łaską wiary młode pokolenie, dzieci i młodzież, aby mogły się rozwijać w miłości z błogosławieństwem Boga.

Proponuję, aby tego szczególnego dnia, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, gdy Archanioł Gabriel przyszedł z radosną nowiną do Niepokalanej Maryi, podjąć trud i zjednoczyć się na całodniowej modlitwie różańcowej w naszych wspólnotach od północy 08.04, aż do zakończenia dnia. Potrzeba znaleźć, najlepiej telefonicznie, 48 osób, które w wybranym przez siebie czasie, co pół godziny (0.00, 0.30…, 6.00, 6.30…, 15.00, 15.30, 21.00…, 23.30), tam gdzie są podejmą modlitwę różańcową i odmówią jedną część różańca świętego (część radosna).

 Ks. Krzysztof  Sękuła
Asystent Akcji Katolickiej Diecezji Elbląskiej

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – 08.04.2024

Całodzienny różaniec

 

Godzina Imię i Nazwisko Godzina Imię i Nazwisko
0.00   12.00  
0.30   12.30  
1.00   13.00  
1.30   13.30  
2.00   14.00  
2.30   14.30  
3.00   15.00  
3.30   15.30  
4.00   16.00  
4.30   16.30  
5.00   17.00  
5.30   17.30  
6.00   18.00  
6.30   18.30  
7.00   19.00  
7.30   19.30  
8.00   20.00  
8.30   20.30  
9.00   21.00  
9.30   21.30  
10.00   22.00  
10.30   22.30  
11.00   23.00  
11.30   23.30