Wezwanie do modlitwy za Ojczyznę przez wstawiennictwo Św. Andrzeja Boboli

Wielu z nas, podjęło już modlitwę za wstawiennictwem Św. Andrzeja Boboli, do której zachęca Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Abp. Stanisław Gądecki w wystosowanym apelu ale również nawołuje o nią ks. Józef Niżnik, proboszcz i kustosz Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli, również Asystent Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej. Sanktuarium utworzył w miejscu narodzin i objawień Świętego i niestrudzenie pielęgnuje tam kult tego niezwykle wielkiego Patrona Polski. Zachęcam wszystkich do trwania na modlitwie za naszą Ojczyznę Polskę. Zanośmy ją Bogu wytrwale przez wstawiennictwo Św. Andrzeja Boboli, oddajmy i zawierzmy Jezusowi i Matce Bożej nas samych, nasze rodziny, Polskę i Europę. Trzeba nam sobie zdać sprawę z zagrożeń i powagi sytuacji.

Przewodniczący Episkopatu wezwał w Apelu, by sprawę przyszłości Ojczyzny potraktować dziś niezwykle poważnie. „Wyzwania, jakie przychodzą zarówno ze Wschodu, gdzie toczy się wojna, jak i z Zachodu, gdzie obserwujemy poważne zmiany kulturowe oraz dążenie do przekształcenia Unii Europejskiej w jedno państwo, stawiają dziś pytanie o niepodległość Polski” – napisał.

Abp Gądecki zachęcił wszystkich Polaków do żarliwej modlitwy w intencji naszej Ojczyzny. „Szczera modlitwa łączy ludzi, a nie dzieli” – podkreślił. Dodał, że mamy piękną tradycję modlitwy za Ojczyznę. „Począwszy od kazań ks. Piotra Skargi, po Msze św. w intencji Ojczyzny sprawowane przez bł. ks. Jerzego Popiełuszkę. Mamy piękną tradycję odmawiania różańca w intencji naszej ziemskiej Matki, Ojczyzny. Proszę o dołączenie do każdej osobistej modlitwy intencji o pojednanie między Polakami i pomyślność naszej wspólnej Ojczyzny” – zachęcił przewodniczący KEP.

Zachęcam do zapoznania się z pełną treścią apelu publikowaną na stronie KEP. Prośmy zatem wspólnie za przyczyną Potężnego Orędownika Św. Andrzeja Boboli – Patrona Polski w naszych codziennych modlitwach w intencji Ojczyzny.

Urszula Furtak
Prezes Akcji Katolickiej w Polsce


LITANIA DO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trojco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami.

Święty Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza, módl się za nami.

Święty Andrzeju, napełniony Duchem Bożym, módl się za nami.

Święty Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny, módl się za nami.

Święty Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli, módl się za nami.

Święty Andrzeju, miłujący Boga i bliźnich aż do oddania życia, módl się za nami.

Święty Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim, módl się za nami.

Święty Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę, módl się za nami.

Święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej, módl się za nami.

Święty Andrzeju, Apostole Polesia, módl się za nami.

Święty Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych sióstr i braci, módl się za nami.

Święty Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych, módl się za nami.

Święty Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur, módl się za nami.

Święty Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach, módl się za nami.

Święty Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan, módl się za nami.

Święty Andrzeju, męczenniku i apostole, módl się za nami.

Święty Andrzeju, apostołujący po śmierci wędrówką relikwii umęczonego ciała, módl się za nami.

Święty Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami, módl się za nami.

Święty Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny, módl się za nami.

Święty Andrzeju, wielki Orędowniku Polski, módl się za nami.

Święty Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze, módl się za nami.

Święty Andrzeju, nasz wielki Patronie, módl się za nami.

Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno, uproś nam u Boga.

Abyśmy nigdy od naszej wiary nie odstąpili, uproś nam u Boga.

Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili, uproś nam u Boga.

Abyśmy za popełnione grzechy szczerą pokutę czynili, uproś nam u Boga.

Abyśmy dla naszego zbawienia gorliwie z łaską Bożą współpracowali, uproś nam u Boga.

Abyśmy Bogu wiernie służyli, uproś nam u Boga.

Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali, uproś nam u Boga.

Abyśmy w znoszeniu wszelkich przeciwności wytrwali, uproś nam u Boga.

Abyśmy z Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali, uproś nam u Boga.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  zmiłuj się nad nami.

  1. Módl się za nami, święty Andrzeju Bobolo,
  2. Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Boże, nasz Ojcze, Ty przez śmierć umiłowanego Syna chciałeś zgromadzić rozproszone dzieci. Spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z Twoim dziełem, za które oddał życie święty Andrzej, Męczennik. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


CODZIENNA MODLITWA O OCHRONĘ POLSKI

Jezu zanurzam w Twojej Krwi naszą Ojczyznę, nasze wojsko, rządzących, każdego Polaka i wszystkich tych, którzy zagrażają Jej wolności i bezpieczeństwu.

Niech Twoja Krew broni nas przed wszelkim złem i wojną, które nam zagrażają.

Święci Archaniołowie i Aniołowie, wszyscy Święci i Błogosławieni Polacy, wszyscy nasi Patronowie, wszystkie dusze czyśćcowe błagajcie za nami i naszą Ojczyzną by pozostała wolna i bezpieczna od wszystkich wrogów.

Maryjo Królowo Polski módl się za nami.

Jezu, Królu nasz i Panie Ty domagasz się byśmy jako naród uznali Cię za Króla, broń nas i zachowaj od wszelkich wrogów widzialnych i niewidzialnych, a my będziemy się starać, by nasze Państwo i Kościół  uznały Cię za naszego jedynego Króla i Zbawcę.

Św. Andrzeju Bobolo, który tak walczyłeś i starałeś się o to, by Polska była wolna i wierząca, potwierdzając to swoją męczeńską śmiercią wstawiaj się za nami.