Wielki Post drogą nawrócenia osobistego i społecznego

Rozpoczynamy kolejny Wielki Post naszego życia, czas z perspektywą, która kieruje nas ku Triduum Paschalnemu.  Jest to niezmiennie czas, który przygotowuje nas do owocnego przeżycia największej tajemnicy naszej wiary, jaką jest męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. W tym czasie postu więcej czasu poświęcimy Słowu Bożemu i modlitwie.  Przez pokutę przygotujemy się do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Przyrzeczeń niezwykle ważnych, ukazujących nam najważniejszą datę naszego chrześcijańskiego życia. Datę Chrztu Świętego. Towarzyszyć nam będą nabożeństwa Drogi Krzyżowej i rekolekcje. Już teraz zapraszam na rekolekcje dla Akcji Katolickiej organizowane w Domu Formacyjnym „Dobre miejsce” na warszawskich Bielanach w dniach 15-17 marca 2024 r. Więcej szczegółów niebawem.

W Środę Popielcową przyjmujemy na nasze głowy popiół. To znak, wraz z którym rozpoczynamy drogę do nawrócenia. Ku nawróceniu osobistemu i społecznemu. Ile dziś pytań, jak obronić wiarę, jak zachować chrześcijańską Ojczyznę, kłębi się w umysłach, a zapewne także i w sercach milionów wiernych w Polsce. Kolejny raz chyba z mocą większą niż w ciemnych czasach komunizmu, niszczy się  polską rodzinę, wprowadza programy demoralizujące dzieci i młodzież, wprowadza cenzurę i odbiera sprawiedliwość sądów a wszystko to dokonuje się, odchodząc od zasad moralnych w imię źle pojętej wolności. Niech wsparciem i naszym głosem będzie dziś na nowo wołanie Św. Jana Pawła II z mocą wypowiedziane w Kielcach, 3 czerwca 1991 r. do ówcześnie rządzących o opamiętanie: „To jest moja matka, ta Ojczyzna! To są moi bracia i siostry! I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw, zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć! Was też powinny boleć! Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono! Trzeba intensywnie odbudowywać! Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć!”

Wielki Post to czas dobroci, pomocy i czynów miłości, które w służbie bliźniemu podejmujemy również w strukturach Akcji Katolickiej. Nie można nam mimowolnie przejść na stronę zła. Miejmy odwagę nieustannie służyć prawdzie. Prośmy zatem o Bożą mądrość i męstwo w wyznawaniu wiary, gotowość ponoszenia ofiar w obronie tego, co najświętsze. Niech zastosowanie prawdy Bożego Słowa w życiu każdego z nas, będzie także wielkopostną drogą dla naszej całej Ojczyzny.

Urszula Furtak,
Prezes Akcji Katolickiej w Polsce