XXVIII Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę

XXVIII Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę jest już historią. Wszystkim uczestnikom – Członkom Akcji Katolickiej i Sympatykom Stowarzyszenia oraz Gościom serdecznie dziękuję  za obecność, wspólną modlitwę i świadectwo  wiary  w tym trudnym czasie dla Kościoła, dla katolików i dla Polski.

Dziękuję Hierarchom – JE  Ks. Biskupowi Prof. Ignacemu Decowi za przewodniczenie  Mszy św.  na Jasnogórskim Szczycie w sobotę 15 czerwca br. oraz JE  Ks. Biskupowi Markowi Mendykowi, Krajowemu Asystentowi Akcji Katolickiej, Biskupowi Świdnickiemu,  za obecność podczas zebrania Rady KIAK, za sprawowanie Mszy św. w Kaplicy  Królowej Polski i krzepiące słowo, za  trwanie z nami podczas Apelu Jasnogórskiego. Dziękuję wszystkim obecnym Kapłanom – Diecezjalnym i Parafialnym  Asystentom Kościelnym Akcji Katolickiej, którzy przybyli z pielgrzymami, aby wspólnie modlić się przed Tronem Jasnogórskiej Pani i wypraszać potrzebne łaski.

Dziękuję Ojcom Paulinom, Gospodarzom Jasnej Góry,  z Ojcem Generałem, Przeorem i Kustoszem  na czele,  za gościnność i życzliwość przez wszystkie lata naszej obecności w sanktuarium.

Dziękuję Prezesom i Członkom  Akcji Katolickiej, którzy podjęli trud przygotowania organizacyjnego i modlitewnego przemarszu, szczególne słowa podziękowania kieruję do ks. Jarosława Sroki z Poczesnej za poprowadzenie rozważań różańcowych. Dziękuję Pocztom Sztandarowym Diecezjalnym i Parafialnym; dziękuję Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej za zorganizowanie Pocztu Sztandarowego dla Sztandaru Akcji Katolickiej w Polsce i trwanie przy nim przez cały czas uroczystości. Dziękuję Akcji Katolickiej Diecezji Sandomierskiej za poprowadzenie, kolejny raz od wielu lat, modlitewnego czuwania nocnego w Kaplicy Matki Bożej. Dziękuję Orkiestrze z Olsztyna Jurajskiego,  która ubogaciła czas przemarszu i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, aby przeżycie tegorocznej  pielgrzymki Akcji Katolickiej na Jasną Górę było nie tylko  modlitewnym spotkaniem ale,  aby śladem poprzednich lat, miało swój poziom i styl, który jest widocznym znakiem obecności Akcji Katolickiej w Polsce.

Na zakończenie dziękuję panu Adamowi Stawiarskiemu za bogatą kronikę zdjęciową obrazującą wydarzenia podczas tegorocznej dwudniowej pielgrzymki.  Oglądając zdjęcia z uśmiechem możemy powiedzieć: przeżyjmy to jeszcze raz!

Króluj nam Chryste!
Andrzej Kamiński
Prezes Akcji Katolickiej w Polsce