Zapowiedź. Zebranie Rady KIAK

Od piątku 09 lutego do niedzieli 11.02.2024 roku w Centrum Okopowa Caritas Polska, przy ul. Okopowej 55 w Warszawie, potrwa spotkanie Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej, na które serdecznie zapraszam  Asystentów Diecezjalnych oraz wszystkich przedstawicieli Rady KIAK. Wieczorny piątkowy i sobotni czas zaplanowano na wzajemne umocnienie podczas wspólnotowej modlitwy oraz szerokiej możliwości rozmów i poruszenia tematów, na które brakuje czasu podczas samego statutowego zebrania Rady.

Wieczorem w piątek i przed południem w sobotę 10 lutego odbędą  się Msze Św. którym przewodniczyć będzie JE Biskup Marek Mendyk, Krajowy Asystent Kościelny. Po sobotniej Eucharystii rozpoczniemy sprawozdawczo – wyborcze zebranie Rady, wg programu załączonego w przesłanej imiennie elektronicznej korespondencji.

Potwierdzenie udziału w zebraniu Rady, zgłoszenie potrzebnego noclegu oraz niezbędnych posiłków proszę kierować mailowo na adres Biura KIAK max. do dnia: 01.02.2024r. Przewidujemy możliwość udziału w zaplanowanym spotkaniu również przedstawicieli tych diecezji, które aktualnie nie posiadają w Radzie KIAK ważnego umocowania (z wyłączeniem w głosowaniach). Chęć udziału należy również zgłosić poprzez biuro Krajowe Akcji Katolickiej.

Raz jeszcze serdecznie zapraszam i jednocześnie proszę o terminowe potwierdzenie swojego udziału w zebraniu Rady KIAK.

Króluj nam Chryste!

Z wyrazami szacunku
Urszula Furtak, prezes KIAK